Aktualności
B?DZIE SI? DZIA?O!

TENIS ZIEMNY, PIKNIK RODZINNY I NIESAMOWITE ATRAKCJE DLA DZIECI

 • TO WSZYSTKO JU? W NAJBLI?SZY WEEKEND!!!!

 

 

 W dniach 20-21 czerwca na terenie Kompleksu Sportowo-Rehabilitacynego w Górzycy odb?dzie si? III Turniej Przedsiebiorców w Tenisie Ziemnym o Puchar Prezesa Gospodarczego Banku Spó?dzielczego w Gorzowie Wielkopolskim.

Startujemy w sobot? ju? o 9.15!!!

W programie gry turniejowe po??czone z piknikiem rodzinnym oraz moc niesamowitych atrakcji dla dzieci:

 • zje?d?alnia tygrys;

 • Euro-bungy;

 • trampolina solo;

 • basen z pi?kami d?ungla;

 • statek piratów;

 • boisko megafootball;

 • bungy run;

 • sumo;

  za darmo!!!!

Ponadto! Pokaz samochodów marki LEXUS z mo?liwo?ci? jazdy próbnej. W czasie trwania imprezy organizatorzy zapewniaj?: fachow? opiek? dla dzieci, us?ugi instruktorów jazdy konnej oraz ?cianki wspinaczkowej, a tak?e opiek? medyczn?.

Nie sied? w domu d?u?ej sam, zbierz w najbli?szy weekend ca?? rodzink? i do nas gnaj!!!

  Serdecznie zapraszamy!!!!

 
KWIETNY BIEG

Ju? po raz czwarty gmina Górzyca wzi??a udzia? w „Kwietnym Biegu” po?wi?conym pami?ci pierwszej pielgrzymki Ojca ?wi?tego Jana Paw?a II do Ojczyzny.


W pi?tkowe po?udnie 5 czerwca 12 osobowa grupa dzieci i m?odzie?y z Zespo?u Szkó? w Górzycy stan??a na starcie corocznej ogólnopolskiej sztafety maj?cej piel?gnowa? pami?? po najwybitniejszym Polaku – Papie?u. O godz. 14.50 instruktorzy Gminnego O?rodka Kultury Anita Podgórska i Zbigniew Ho?owacz oraz nauczyciele Zespo?u Szkó? w Górzycy Teresa Bednarczyk i Filip Hytry powitali uczestników sztafety po czym uczniowie Zespo?u Szkó? przej?li szarf? od chor??ego reprezentacji Miasta i Gminy Kostrzyn. Nast?pnie m?odzie? w asy?cie przedstawicieli s?u?b mundurowych powiatu s?ubickiego kontynuowa?a bieg w stron? miejscowo?ci Górzyca. Trasa bieg?a wzd?u? ulicy Kostrzy?skiej, Rzepi?skiej, S?onecznej i dalej ?cie?k? rowerow? w kierunku Owczar. Na granicy gminy szarfa zosta?a przej?ta przez reprezentantów Miasta S?ubice.


 

Czytaj całość…
 
Szkolenie MAMA aktywna zawodowo
Ci?g dalszy: W Gminnym Centrum Informacji od dnia 17.05.2009r. do dnia 25.06.2009r. odbywa si? szkolenie zawodowe kobiet bezrobotnych chc?cych znale?? si? na rynku pracy. Szkolenie odbywa si? dwóch grupach.
Pierwsza grupa - s? to zaj?cia prowadzone przez Pani? Monik? Wróbel oraz Pani? Ann? Stefaniak które ucz? przedsi?biorczo?ci, zak?adanie w?asnej dzia?alno?ci, pos?ugiwania si? kas? fiskaln?.
Druga grupa - s? to Panie które ucz? si? zawodu kosmetyczki, prowadzone s? przez Pani? Monik? Sekit? - Pilch.
Czytaj całość…
 
KWIETNY BIEG 2009
W pi?tek 05.06.2009r. o godz. 15:06  przejmujemy sztafet? biegaczy Kwietniowego Biegu-
Cykl biegów sztafetowych b?d?cych ho?dem dla dokona? Ojca ?wi?tego
Jana Paw?a II na rzecz niepodleg?o?ci Polski.
Nasz? sztafet? reprezentowa? b?dzie m?odzie? z Zespo?u Szkó? w Górzycy.
Start rondo w Kostrzynie. Meta-Owczary. Serdecznie zapraszamy do wsparcia
biegaczy.
 
Zmiana Terminu turnieju tenisa ziemnego!!!
Wszystkich zainteresowanych informujemy, ?e turniej tenisa ziemnego
p.n.,,II Edycja Letniego Grand Prix-Intermarche w tenisie ziemnym" zosta? prze?o?ony
z powodu z?ych warunków atmosferycznych. Termin to 27 czerwca.
Ju? dzi? bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy. tel. kontaktowy 0957591584
 
Uwaga dzieciaki !

Z okazji zbli?aj?cego si? „Dnia Dziecka” w niedziel? 31 maja Gminny O?rodek Kultury w Górzycy zaprasza najm?odszych do Centrum Spotka? Polsko-Niemieckich.


W PROGRAMIE:

Godz. 14.00 - przedstawienie pt.: „Pch?a Szachrajka” z udzia?em publiczno?ci (dzieci).

Godz. 15.00 – cz??? konkursowa: gry i zabawy dla najm?odszych.

 

Wszystkim dzieciom z okazji ich ?wi?ta ?yczymy

rzeki i piasku przy rzece na wspania?e, piaskowe fortece.
I poziomek w le?nych kotlinach, drzew, na które dobrze si? wspina?.

Wszystkiego najlepszego, szcz??cia i rado?ci moc
ciep?ego s?oneczka co dzie? i kolorowych snów co noc...

Czytaj całość…
 
Kolarskie zmagania.

Weekend 23-24 maja zdominowa?o kolarstwo szosowe. A wszystko za spraw? Gminnego O?rodka Kultury, który maj?c na uwdze rozpowszechnianie sportu w?ród najszerszych kr?gów spo?ecze?stwa podj?? si? organizacji „III edycji Pucharu Polski Kobiet na szosie oraz Ogólnopolskiego Wy?cigu Juniora i Juniora M?odszego o Puchar Wójta Gminy Górzyca”.

Czytaj całość…
 
II Letnie Grand Prix Intermarche w tenisie ziemnym
Program Turnieju:
Czytaj całość…
 
I Edycje turnieju pi?ki siatkowej-parkowej o Puchar Dyrektora Gok
Gminny O?rodek Kultury wraz z sekcj? pi?ki siatkowej ,,Imielno” Sta?sk zapraszaj?
do udzia?u wszystkie amatorskie zespo?y na I Edycje turnieju pi?ki siatkowej – parkowej
o Puchar Dyrektora Gok w dniu 30.05.2009r. o godz. 14.00 na otwartych boiskach w Sta?ku.
Serdecznie zapraszamy wszystkich kibiców, mi?o?ników gry w pi?k? siatkow?.
 
fotorelacja z Pucharu Polski Kobiet na szosie
Czytaj całość…
 
«« start « poprz. 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 nast. » koniec »»

Pozycje :: 1002 - 1012 z 1124