Aktualności
MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY W GÓRZYCY


 
Serdecznie zapraszamy wszystkich mi?o?ników historii naszego regionu na wyjazd do S?o?ska!

Ilo?? miejsc ograniczona! Zapisy w Gminnym Centrum Informacji - nr tel. 95 758 89 34!

 

 
,,??czy nas historia..." po raz trzeci...
1 wrze?nia 2018 r. po raz trzeci mieszka?cy Gminy Górzyca spotkali si? na festynie pn. „??czy nas historia…” Uroczystego otwarcia imprezy dokonali Wójt Gminy Górzyca Pan Robert Stolarski i Dyrektor Gminnego O?rodka Kultury w Górzycy Pani Ma?gorzata Gniewczy?ska, którzy powitali zaproszonych go?ci i zgromadzonych mieszka?ców.
Czytaj całość…
 
Drogie Panie - rusza aerobik!
 
Turniej Tenisa Ziemnego im Ryszarda Domaga?y - zapisy ruszy?y!

 
Oldboys S?ubice ponownie na czele!
Turniej Oldbojów o Puchar Wójta Gminy Górzyca 
rozegrany w dniu 1 wrze?nia 2018 r. na Kompleksie Sportowo - Rehabilitacyjnym w Górzycy.
Oficjalnego otwarcia dokonali Wójt Gminy Górzyca Pan Robert Solarski oraz dyrektor Gminnego O?rodka Kultury w Górzycy Pani Ma?gorzata Gniewczy?ska.
Turniej rozegrany systemem ka?dy z ka?dym. Wzi??o w nim udzia? 6 dru?yn, mecze trwa?y 15 min bez zmiany stron.  Ka?da z dru?yn liczy?a maksymalnie 10 zawodników. Turniej rozgrywany by? na ma?e boiska po 6-ciu zawodników, przebieg? w sympatycznej atmosferze oraz rywalizacji fair play. Wszyscy zawodnicy otrzymali ciep?y posi?ek oraz "napój energetyczny", puchary i pami?tkowe dyplomy.
 
Wyniki przedstawiaj? si? nast?puj?co: 

Czytaj całość…
 
Turniej Tenisa Ziemnego dla dzieci o Puchar Starosty Powiatu S?ubickiego
W dniu 1 wrze?nia 2018 r. na kortach Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego w Górzycy rozegrano turniej tenisowy dla dzieci i m?odzie?y „Wakacji Czar” o Puchar Starosty Powiatu S?ubickiego. Organizatorem zawodów rozgrywanych a? w pi?ciu kategoriach wiekowych by? Górzycki Klub Tenisowy SMECZ. 
Wszyscy m?odzi tenisi?ci zostali uhonorowani ufundowanymi przez Pana Starost? dyplomami, statuetkami lub pucharami oraz otrzymali nagrody rzeczowe. Organizatorzy zapewnili równie? ciep?e i zimne napoje, lody oraz obiad.  
Czytaj całość…
 
Zmiana daty Turnieju Tenisa Ziemnego dla dzieci!
Zmiana Turnieju Tenisa Ziemnego dla dzieci

W zwi?zku z problemami organizacyjnymi turniej tenisa dla dzieci
„Wakacji Czar - turniej tenisa ziemnego o puchar Starosty Powiatu
S?ubickiego „ zosta? przesuni?ty na dzie? 01.09.2018r na godz.
09.00. Za powsta?e zmiany i niedogodno?ci przepraszamy.

Prezes GKT Smecz

 
I Turniej Deblowy Tenisa Ziemnego za nami!
25 sierpnia 2018 r. odby? si? pierwszy w historii Górzycy Turniej Deblowy Tenisa Ziemnego. 
W turnieju ??cznie udzia? wzi??o 14 par z ca?ego województwa lubuskiego. Byli to zawodnicy i zawodniczki z Gorzowa Wlkp. S?ubic, Gubina, Rzepina, Kowalowa, Górzycy, Staro?cia, Frankfurtu nad Odr?. Kategoria turnieju OPEN systemem rosyjskim do dwóch przegranych do dwóch wygranych setów. 
Oficjalnego otwarcia turnieju dokona?a dyrektor Gminnego O?rodka Kultury w Górzycy Pani Ma?gorzata Gniewczy?ska która przywita?a wszystkich przyby? zawodników i zawodniczki. Turniej ze wzgl?du na z?e warunki atmosferyczne zosta? zako?czony w niedziel?. Wszyscy zawodnicy jak w ka?dym turnieju mogli skorzysta? z kawy, herbaty, ciasteczek, bananówm wody oraz bardzo dobrej zupy gulaszowej. Zwyci?zcy turnieju otrzymali pami?tkowe dyplomy, puchary oraz nagrody pieni??ne.

Zwyci?zcami turnieju zostali:

I miejsce Bartosz Tomków; Wojciech Tomków - S?ubice
II miejsce Szymon Baraniak; Przemys?aw Wodara - S?ubice, Rzepin
III miejsce Bartosz Wargin; Dominika Podhajecka - Gorzów Wlkp. Rzepin
III miejsce Krzysztof Ruta; Pawe? Szczepka - Gorzów Wlkp.

Serdecznie gratulujemy!

Mateusz Podlipski
Czytaj całość…
 
Wakacje z Gminnym O?rodkiem Kultury w Górzycy
Jak ju? tradycj? si? sta?o w dniach 13-18 sierpnia 2018r. w  Gminnym O?rodku Kultury rozpocz??a si? „Wakacjada”. W pierwszym dniu dzieci obejrza?y przedstawienie Teatru „Z?ota Kaczka” pt. „W?drówka do Panamy” i  uczestniczy?y w warsztatach, jak si? okaza?o wielu z nich wykaza?o dusz? artysty. Nast?pny dzie? by? wielkim wyzwaniem, wyjazd do Poznania  do  ZOO. Przed dzie?mi do pokonania wiele kilometrów na nogach ale ogl?danie   zwierz?t  s?oni, ?yraf, tygrysów  itp.  poch?on??o dzieci na tyle ,?e zapomnia?y o bol?cych nó?kach.. Si?y wystarczy?o jeszcze na zakup pami?tek .
Czytaj całość…
 
Zobacz też…
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 100 - 110 z 1162