Aktualności
27 Finał WOŚP 2019!

POMAGANIE JEST DZIECINNIE PROSTE……..
Pod takim hasłem 13 stycznia 2019r. po raz kolejny przyłączyliśmy się do organizacji 27 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zagraliśmy wspólnie dla dzieci małych i bez focha na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Wspólne orkiestrowe granie rozpoczęło się o godz. 15.00. 

Czytaj całość…
 
27 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Znamy już końcową kwotę,którą wspólnymi siłami udało nam się zebrać podczas 27 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.Mamy 15 817,21 zł i 15 euro.Jesteście Wielcy!!! Wszystkim,którzy włączyli się w orkiestrowe granie serdecznie dziękujemy.Siema i do zobaczenia za rok.
 
Zapraszamy na ferie zimowe z Gminnym Ośrodkiem Kultury!
 
GRAND PRIX GÓRZYCY W TENISIE STOŁOWYM 2018/2019 II TURNIEJ

W piątek 04 stycznia 2019r. rozegrano II turniej tenisa stołowego z cyklu Grand Prix Górzycy w tenisie stołowym. 
W zawodach udział wzięło 18 pingpongistów, którzy rywalizowali w czterech kategoriach wiekowych. 
WYNIKI:

KATEGORIA: KOBIETY (OPEN)
1. Koryzna Klaudia – 20pkt
2. Koryzna Roksana – 17pkt
3. Skorupska Weronoka – 15pkt

KATEGORIA: MĘŻCZYŹNI do 30 lat
1. Dybka Bartosz – 20pkt
2. Czarnogrecki Oskar – 17pkt
3. Poznański Maciej – 15pkt

KATEGORIA: mężczyźni 31 - 54 lat
1. Ciulkiewicz Mirosław – 20pkt
2. Kostyszak Stanisław – 17pkt
3. Tomczak Robert – 15pkt

KATEGORIA: mężczyźni 55 lat i powyżej
1. Cybulski Zbigniew – 20pkt
2. Walczak Zenon – 17pkt
3. Borkowiak Jerzy – 15pkt

Przypominamy, iż w całym cyklu rozgrywamy cztery turnieje, z czego trzy najlepsze wyniki brane są pod uwagę w klasyfikacji końcowej.
Termin III turnieju zaplanowano na piątek, 01 lutego 2019r. Początek godzina 16.30. Zapraszamy.
Czytaj całość…
 
Serdecznie zapraszamy na 27 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
 
Serdecznie zapraszamy na KONCERT NOWOROCZNY!
 
WOŚP 27 FINAŁ!
 
Kochani, przypominamy o zbiórce gadżetów na WOŚP!
 
Serdecznie zapraszamy do udziału w II edycji GRAND PRIX w tenisie stołowym!!!


 
Anioły maj? dusz? anielsk?, t?skni?, kochaj? ,czuj? i na w?drówk? ziemsk?, raz w roku przylatuj?...

 5 i 7 grudnia 2018r. zawita?y   w  Gminnym O?rodku Kultury w Górzycy . Pierwszy dzie?  tradycyjnie nale?a? do  najm?odszym uczestników festiwalu  czyli kategorii I-przedszkola i zerówki oraz II- uczniów klas 1-3 szko?y podstawowej. Uroczystego otwarcia dokona? Wójt Gminy Górzyca Pan Robert Stolarski. Wyst?py ma?ych anio?ków  poprzedzi?o wr?czenie nagród za prace plastyczne i techniczne,  których na tegoroczny festiwal wp?yn??o ??cznie ok 300. Niebywa?? atrakcj? dla dzieci by? muzyczny program ?wi?teczny o przes?aniu anielskim przygotowany specjalnie z okazji Festiwalu Anio?ów, po którym wr?czono nagrody za wykonane piosenki i scenki o tematyce anielskiej. Nie by? to koniec atrakcji dla naszych milusi?skich tego dnia. O godz. 17.00 rozpocz??o si? „Spotkanie z Miko?ajem” i „Zimowy koncert stwora G?odomora”,  podczas którego G?odomory wraz z dzie?mi wyruszy?y w podró?, aby dowiedzie? si? sk?d bierze si? zima, jak si? powinno zdrowo sp?dza? ?wi?ta oraz gdzie podzia? si? ?wi?ty Miko?aj. Po?ród znanych i lubianych postaci, pojawili si? mi?dzy innymi nowi bohaterowie z Krainy Lodu, inspirowani ba?wankiem Olafem czy Ksi??niczk? Elz?, zabawne le?ne skrzaty, a tak?e sama Pani Zima oraz d?ugo wyczekiwany ?wi?ty Miko?aj, który wr?czy? dzieciom prezenty.
Drugi dzie? festiwalu to anielskie zmagania w kategoriach III– uczniowie klas 4-6 szko?y podstawowej, IV–  uczniowie klas 7-8 szko?y podstawowej, m?odzie? gimnazjalna i ze szkó? ?rednich oraz V– doro?li.  Na scenie obejrzeli?my ??cznie 17 solistów i 7 zespo?ów.
Po raz pi?ty  wr?czono  nagrod? dla "Lokalnego Anio?a". Celem konkursu, który towarzyszy  festiwalowi  jest promowanie osób realizuj?cych dzia?ania prospo?eczne na rzecz ?rodowiska lokalnego, wyró?niaj?cych si? aktywno?ci? i podejmowaniem inicjatyw o charakterze spo?ecznym i obywatelskim. Do tegorocznej edycji zg?oszono dwie  kandydatury:  ks. Czes?awa Grzelaka proboszcza Parafii pw. Matki ?aski  Bo?ej w Górzycy i  pani Marii  Palmowskiej emerytki z Radówka, Radnej Gminy Górzyca ubieg?ej i obecnej kadencji. 
G?osowa? mo?na by?o poprzez portal spo?eczno?ciowy facebook, wysy?aj?c  maila lub osobi?cie oddaj?c g?os za pomoc? karty do g?osowania. W g?osowaniu udzia? wzi??o 190  osób. Tytu? „Lokalnego Anio?a” decyzj? g?osuj?cych zdobywaj?c 136 g?osów otrzyma?  ks. Czes?aw Grzelak proboszcz Parafii pw. Matki ?aski  Bo?ej w Górzycy.
W?ród g?osuj?cych zosta?y wylosowane 3 osoby , które otrzyma?y upominki-niespodzianki. 
Wielk? atrakcj? drugiego dnia festiwalu by? fantastyczny 30 minutowy pokaz taneczny, przeplatany zapowiedziami w wykonaniu cz?onków Spó?dzielni Socjalnej ?ywio?y i Studia Ta?ca Bohema ze S?ubic pod kierownictwem Pana Henryka Lecheta. Tancerze zaprezentowali  ta?ce towarzyskie : standardowe i latynoameryka?skie oraz duety nowoczesne.
Podczas festiwalu tradycyjnie mo?na by?o obejrze? nagrodzone prace plastyczne i techniczne we wszystkich kategoriach, napi? si? aromatycznej kawy i herbaty, zje?? lukrowane ciasteczko, s?odk? wat? cukrow? w „Cafe anio?ek” lub posili? si? piero?kami, bigosem i ciep?? zup?  pomidorow? w „Anielskiej kuchni”.
Dwunast? edycj? festiwalu  patronatem honorowym obj?? Wojewoda Lubuski W?adys?aw Dajczak i Wójt Gminy Górzyca Robert Stolarski.
 Patronat medialny nad festiwalem sprawowali: TVP 3 Gorzów Wlkp., Gazeta Lubuska, s?ubicki portal informacyjny  S?ubice24.pl,  telewizja HTS S?ubice oraz miesi?cznik regionalny Pogranicze Lubuskie.

Nasz? imprez? uda?o si? zrealizowa? mi?dzy innymi dzi?ki anielskim sercom naszych sponsorów. Z tego miejsca kierujemy podzi?kowania:
Dla Pana Roberta Stolarskiego- Wójta Gminy Górzyca
Dla Pana – Leszka Bajona- Starosty Powiatu S?ubickiego
Dla Pani Edyty Staniszewskiej – dyrektora Oddzia?u  GBS w Barlinku
Dla Pana Bart?omieja Kaszkowiaka – Piekarnia „BARTEK” w Górzycy
Dla Pani Joanny Maczulis- Prezes Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia „Humanitas”
Dla Pani Ireny Ambroziak- So?tys wsi Górzyca wraz z Rad? So?eck?
Dla Pana  Bogus?awa  Pietrowa- RSP Golice
Dla Warsztatu Terapii Zaj?ciowej w ?abicach
Dla Delikatesów Centrum w Górzycy
Dla Pani Danuty Wróbel i Pani El?biety Ko?odziej
Czytaj całość…
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 100 - 110 z 1205