Aktualności
KOTYLION DLA NIEPODLEG?EJ 2018
Czytaj całość…
 
Zapraszamy na bezp?atne szkolenie!
 
?wi?to Pieczonego Ziemniaka - 27 wrze?nia 2018 r.
„?wi?to Pieczonego Ziemniaka” obchodzili?my w tym roku na wigwamie w ?abicach. G?ówna atrakcj? dla przedszkolaków by?o ognisko i pieczenie ziemniaków. W miedzy czasie dzieci bawi?y si? i uczestniczy?y w zaj?ciach kreatywnych na ?wie?ym powietrzu. Powsta?y prze?mieszne stworki z ziemniaków, które przedszkolaki wraz z dobrym humorem zabra?y do sali przedszkolnej.
Czytaj całość…
 
Robimy soki i musy owocowe :)
W minion? ?rod? przedszkolaki z Pracowni Edukacji Kulturalnej przynios?y ze sob? swoje ulubione owoce by móc przygotowa? z nich zdrowe soki i pyszne musy. Smaków by?o co nie miara :) arbuzy, melony, jab?ka, gruszki, brzoskwinie, nektarynki i banany po kolei l?dowa?y w maszynie :), a ka?dy przedszkolak samodzielnie dobiera? smak swojego soczku i musu. Bo jak wiemy ?wie?e owoce to samo zdrowie :)
Czytaj całość…
 
Jesienny spacer przedszkolaków - 17 wrze?nia 2018 r.
Korzystaj?c z ostatnich s?onecznych dni przedszkolaki ucz?szczaj?ce do Pracowni Edukacji Kulturalnej dzia?aj?cej przy GOK w Górzycy uda?y si? na jesienny spacer. Ich ma?e nó?ki zanios?y ich do pobliskiego parku, gdzie mo?na znale?? najwi?cej oznak jesieni. Kolorowe li?cie, b?yszcz?ce kasztany, ?o??dzie i jarz?bin? - wszystkie te owoce jesieni dzieci wspólnie przynios?y do swojej sali, by stworzy? pi?kn? dekoracj? odzwierciedlaj?c? jesienny park. Przy okazji dzieci porusza?y si? na ?wie?ym powietrzu, a na koniec spaceru zjad?y ostatniego w tym sezonie loda....

Czytaj całość…
 
ZUMBA w Gminnym Osrodku Kultury w Górzycy!
 
Kolejny Turniej Tenisa Ziemnego im. Ryszarda Domaga?y za nami...
Planowo 22 wrze?nia br. odby? si? kolejny Turniej Tenisa Ziemnego im. Ryszarda Domaga?y, który ko?czy? tegoroczny sezon tenisowy w Górzycy. 
W turnieju zosta?y utworzone dwie kategorie wiekowe: do 40 lat m??czyzn oraz 40 lat i powy?ej m??czyzn. ??cznie w turnieju wzi??o udzia? 27 zawodników.
Czytaj całość…
 
MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY W GÓRZYCY


 
Serdecznie zapraszamy wszystkich mi?o?ników historii naszego regionu na wyjazd do S?o?ska!

Ilo?? miejsc ograniczona! Zapisy w Gminnym Centrum Informacji - nr tel. 95 758 89 34!

 

 
,,??czy nas historia..." po raz trzeci...
1 wrze?nia 2018 r. po raz trzeci mieszka?cy Gminy Górzyca spotkali si? na festynie pn. „??czy nas historia…” Uroczystego otwarcia imprezy dokonali Wójt Gminy Górzyca Pan Robert Stolarski i Dyrektor Gminnego O?rodka Kultury w Górzycy Pani Ma?gorzata Gniewczy?ska, którzy powitali zaproszonych go?ci i zgromadzonych mieszka?ców.
Czytaj całość…
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 78 - 88 z 1147