Aktualności
Turniej Tenisa Ziemnego dla dzieci o Puchar Starosty Powiatu S?ubickiego
W dniu 1 wrze?nia 2018 r. na kortach Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego w Górzycy rozegrano turniej tenisowy dla dzieci i m?odzie?y „Wakacji Czar” o Puchar Starosty Powiatu S?ubickiego. Organizatorem zawodów rozgrywanych a? w pi?ciu kategoriach wiekowych by? Górzycki Klub Tenisowy SMECZ. 
Wszyscy m?odzi tenisi?ci zostali uhonorowani ufundowanymi przez Pana Starost? dyplomami, statuetkami lub pucharami oraz otrzymali nagrody rzeczowe. Organizatorzy zapewnili równie? ciep?e i zimne napoje, lody oraz obiad.  
Czytaj całość…
 
Zmiana daty Turnieju Tenisa Ziemnego dla dzieci!
Zmiana Turnieju Tenisa Ziemnego dla dzieci

W zwi?zku z problemami organizacyjnymi turniej tenisa dla dzieci
„Wakacji Czar - turniej tenisa ziemnego o puchar Starosty Powiatu
S?ubickiego „ zosta? przesuni?ty na dzie? 01.09.2018r na godz.
09.00. Za powsta?e zmiany i niedogodno?ci przepraszamy.

Prezes GKT Smecz

 
I Turniej Deblowy Tenisa Ziemnego za nami!
25 sierpnia 2018 r. odby? si? pierwszy w historii Górzycy Turniej Deblowy Tenisa Ziemnego. 
W turnieju ??cznie udzia? wzi??o 14 par z ca?ego województwa lubuskiego. Byli to zawodnicy i zawodniczki z Gorzowa Wlkp. S?ubic, Gubina, Rzepina, Kowalowa, Górzycy, Staro?cia, Frankfurtu nad Odr?. Kategoria turnieju OPEN systemem rosyjskim do dwóch przegranych do dwóch wygranych setów. 
Oficjalnego otwarcia turnieju dokona?a dyrektor Gminnego O?rodka Kultury w Górzycy Pani Ma?gorzata Gniewczy?ska która przywita?a wszystkich przyby? zawodników i zawodniczki. Turniej ze wzgl?du na z?e warunki atmosferyczne zosta? zako?czony w niedziel?. Wszyscy zawodnicy jak w ka?dym turnieju mogli skorzysta? z kawy, herbaty, ciasteczek, bananówm wody oraz bardzo dobrej zupy gulaszowej. Zwyci?zcy turnieju otrzymali pami?tkowe dyplomy, puchary oraz nagrody pieni??ne.

Zwyci?zcami turnieju zostali:

I miejsce Bartosz Tomków; Wojciech Tomków - S?ubice
II miejsce Szymon Baraniak; Przemys?aw Wodara - S?ubice, Rzepin
III miejsce Bartosz Wargin; Dominika Podhajecka - Gorzów Wlkp. Rzepin
III miejsce Krzysztof Ruta; Pawe? Szczepka - Gorzów Wlkp.

Serdecznie gratulujemy!

Mateusz Podlipski
Czytaj całość…
 
Wakacje z Gminnym O?rodkiem Kultury w Górzycy
Jak ju? tradycj? si? sta?o w dniach 13-18 sierpnia 2018r. w  Gminnym O?rodku Kultury rozpocz??a si? „Wakacjada”. W pierwszym dniu dzieci obejrza?y przedstawienie Teatru „Z?ota Kaczka” pt. „W?drówka do Panamy” i  uczestniczy?y w warsztatach, jak si? okaza?o wielu z nich wykaza?o dusz? artysty. Nast?pny dzie? by? wielkim wyzwaniem, wyjazd do Poznania  do  ZOO. Przed dzie?mi do pokonania wiele kilometrów na nogach ale ogl?danie   zwierz?t  s?oni, ?yraf, tygrysów  itp.  poch?on??o dzieci na tyle ,?e zapomnia?y o bol?cych nó?kach.. Si?y wystarczy?o jeszcze na zakup pami?tek .
Czytaj całość…
 
Zako?czenie wakacji!


 
TORNEO LUBUSKIE M?odzików 2018 i Festyn pn. ,,?egnamy wakacje"

Dnia 18 sierpnia 2018 r. na terenie Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego w Górzycy po raz kolejny odby? si? Turniej M?odzików TORNEO LUBUSKIE o Puchar Dyrektora GBS Bank w ramach Ogólnopolskiego Programu Pi?karski Laur. Zwyci?zc? turnieju zosta? zespó? Celuloza Kostrzyn nad Odr? przed Poloni? S?ubice, trzecie miejsce zdoby?a dru?yna Football Academy My?libórz.

 

 

 

Czytaj całość…
 
Zapraszamy do wspólnej zabawy!
Serdecznie zapraszamy dzieci z terenu Gminy Górzyca do zabawy na naszym dmuchanym placu zabaw. Dmuchaniec b?dzie dost?pny w dniach 22.08.20018 r. i 29.08.2018 r. w godzinach od 16.00 do 19.00. Prosimy o uwa?ne zapoznanie si? z regulaminem korzystania z dmucha?ca! Dmuchaniec odpowiedni jest dla dzieci w wieku od 3 do 9 lat, a dziecko mo?e z niego korzysta? wy??cznie pod opiek? rodziców lub opiekunów! Zapraszamy!
Czytaj całość…
 
,,??czy nas historia..."
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszka?ców Gminy Górzyca na trzeci? edycj? festynu pn. ,,??czy nas historia..." W programie przewidzieli?my bloki: artystyczny, historyczny i rozrywkowy. 1 wrze?nia 2018 r. godz. 16.00 Kompleks Sportowo-Rehabilitacyjny w Górzycy 


 
Dominika Podhajecka w najlepsze ósemce Tennis Europe!
Tenisistka GKT Smecz Górzyca Dominika Podhajecka zosta?a kolejny raz powo?ana do National  Team Poland, tym razem na Tennis Europe w Gda?sku. To kolejne wielkie wyró?nienie i sukces utalentowanej lubuszanki.
Do rywalizacji w turnieju Lechia Tennis Cup Gda?sk przyst?pili zawodnicy i zawodniczki z Rosji, Litwy, Ukrainy, Bia?orusi, Szwecji, ?otwy, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Czech, Izraela, Bu?garii oraz Polski.
Dominika rozpocz??a zawody bezpo?rednio w turnieju g?ównym i ?wietnie wywi?za?a si? z roli reprezentantki Polski.  W pierwszej rundzie tych presti?owych zawodów podopieczna trenera Daniela Podhajeckiego nie da?a szans Rosjance Marii Sergeichuk, oddaj?c rywalce tylko jednego gema (6:1, 6:0). W walce o najlepsz? ósemk? turnieju przeciwniczk? lubuszanki by?a Lili Izabele Muraskaite z Litwy, która wcze?niej pewnie (6:4, 6:0) pokona?a reprezentantk? Szwecji Clar? Nilsson.  Dominika pewnie zwyci??y?a w dwóch krótkich setach (6:2, 6:2). Niestety w walce o medale Dominika przegra?a (0:6, 2:6) z Weronik? Ewald (GAT Gda?sk)-jedn? z faworytek zawodów, czo?ow? Tenisistk? Europy, nr 1 w Polsce, wielokrotn? mistrzyni? kraju do lat 10 i 12 i jak si? pó?niej okaza?o zdecydowanie najlepsz? zawodniczk? zawodów i zwyci??czyni? Lechia Tennis Cup. Nale?y nadmieni?, ?e dla Dominiki by? to trzeci start w Tennis Europe, a dla Weroniki ju? 22! 
 

Czytaj całość…
 
Zapraszamy rodziców na zebranie!
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 78 - 88 z 1134