Aktualności
Dominika wygrywa w debiucie turniej do lat 16 w Fürstenwalde!
Tydzie? po spektakularnym zwyci?stwie w turnieju do lat 12 w Berlinie Dominika Podhajecka zadebiutowa?a i… wygra?a w fantastycznym stylu SCHWAPP TENNIS SERIES 2018 - zawody Niemieckiego Zwi?zku Tenisowego (Deutscher Tennis Bund - DTB) do lat 16-tu (U16) w Fürstenwalde! 
Czytaj całość…
 
Wyniki Gminnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej !!!
W konkursie wzi??o udzia? 50 wykonawców. Do oceny prezentacji organizator powo?a? Jury w sk?adzie:
1. Janina Bryl – Wiceprzewodnicz?ca Rady Gminy Górzyca
2. Edyta Koz?owska – nauczyciel w Szkole Podstawowej w Górzycy
3. Dominika Piotrowska-Kuipers – Kustosz Muzeum Martyrologii w S?o?sku
4. Monika Makara – nauczyciel w Niepublicznej Szkole Podstawowej z Oddzia?ami Przedszkolnymi w Pami?cinie i Szko?? Filialn? w ?abicach 
Czytaj całość…
 
Jeszcze Polska nie zgin??a, kiedy my ?yjemy...
11 listopada to najwa?niejsze ?wi?to narodowe w Polsce. W tym roku ma ono charakter wyj?tkowy, mija  100 lat od odzyskania przez Polsk? Niepodleg?o?ci. T? wyj?tkow? rocznic? pod has?em „Pe?ni wdzi?czno?ci za dar Niepodleg?o?ci” ?wi?towali?my równie? w naszej Gminie.
Czytaj całość…
 
Dominika bezkonkurencyjna w Berlinie!
Na kortach LTTC „Rot-Weiss” Berlin jednego z najwi?kszych i najstarszych klubów tenisowych ?wiata rozegrano LTTC Rot Weiss Kids CUP - Turniej Klasyfikacyjny do lat 12 zaliczany do rankingu Deutscher Tennis Bund (DTB - Niemieckiego Zwi?zku Tenisowego). W tych silnie obsadzonych zawodach na efektownej hali tenisowej mieszcz?cej a? 10 kortów bezkonkurencyjna okaza?a si? Dominika Podhajecka, która wykorzysta?a okres przygotowawczy w Polsce do startu za nasz? zachodni? granic?.
Czytaj całość…
 
Drodzy Pa?stwo, wracamy do Konkursu wy?aniaj?cego Lokalnego Anio?a!
 Zapraszamy do zg?aszania swoich kandydatów do dn. 20 listopada 2018 r.!
 
 
 
 
 
Serdecznie zapraszamy do udzia?u w kolejnej edycji Festiwalu Anio?ów!

Regulamin Festiwalu Anio?ów wraz za??cznikami do pobrania poni?ej. Kliknij w dany za??cznik i pobierz !

>>> REGULAMIN <<<

>>> METRYCZKA <<<

>>> KARTA ZG?OSZE? <<<  

 
Serdecznie zapraszamy do udzia?u w I edycji GRAND PRIX w tenisie sto?owym 2018/2019!
 
Rozstrzygni?cie Konkursu ,,Kotylion dla Niepodleg?ej 2018"

W dniu dzisiejszym komisja konkursowa dokona?a oceny zg?oszonych prac. Niestety nie wszystkie spe?nia?y wymogi wskazane w regulaminie. Spo?ród tych poprawnych wy?oniono zwyci?zców, których wskazuje za??czony protokó?. Autorzy nagrodzonych prac otrzymaj? pami?tkowe dyplomy i upominki, które wr?czone zostan? w dniu 13 listopada 2018 r. o godz. 9.00 tu? przed Gminnym Konkursem Recytatorskim Poezji Patriotycznej w sali konferencyjnej w Centrum Spotka? Polsko-Niemieckich w Górzycy.

 

 
My jeste?my przedszkolaki, Maluszki kochane, Zapraszamy wszystkich na nasze pasowanie.
Tak 26 pa?dziernika 2018 r. zaprasza?y dzieci z Pracowni Edukacji Kulturalnej na uroczysto?? „Pasowania na przedszkolaka”. Dzieci dzielnie zmierzy?y si? z wyst?pem artystycznym, na którym recytowa?y, ?piewa?y i ta?czy?y. Po cz??ci artystycznej Wójt Gminy Górzyca Pan Robert Stolarski i Dyrektor Gminnego O?rodka Kultury w Górzycy Pani Ma?gorzata Gniewczy?ska dokonali uroczystego pasowania naszych maluszków. Przedszkolaki otrzyma?y pami?tkowe dyplomy i ksi??kowe upominki. Po cz??ci oficjalnej zaprosili?my przyby?ych go?ci na s?odki pocz?stunek przygotowany z pomoc? rodziców najm?odszych maluchów. Wyj?tkowy prezent sprawi?a dzieciom jedna z mam, przygotowuj?c specjalnie na t? okazj? tort. Dzi?kujemy wszystkim za zaanga?owanie i obecno?? na naszej uroczysto?ci.

Wychowawczynie wraz z dzie?mi
Czytaj całość…
 
Zach?camy wszystkich Pa?stwa do wspólnego celebrowania 100. rocznicy odzyskania Niepodleg?o?ci!
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 78 - 88 z 1162