Aktualności
27 FINA? WO?P W GÓRZYCY!
Gminny O?rodek Kultury w Górzycy serdecznie zaprasza na kolejny fina? WO?P, który odb?dzie si? 13 stycznia 2019 r

 
Zapraszamy na Miko?ajki z Gminnym O?rodkiem Kultury w Górzycy!
 
Warsztaty z wikliny papierowej!

Serdecznie zapraszamy na warsztaty z wikliny papierowej! Ilo?? osób bardzo ograniczona, dlatego zach?camy do szybkich zapisów!

 

 

 
I EDYCJA GRAND PRIX W TENISIE STO?OWYM GÓRZYCA 2018/2019
W pi?tek 23 listopada 2018r. rozegrano I edycj? turnieju tenisa sto?owego z cyklu Grand Prix Górzycy w tenisie sto?owym. 
W zawodach udzia? wzi??o 15 pingpongistów, którzy rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych.Czytaj całość…
 
Serdecznie zapraszamy do udzia?u w kolejnej edycji Festiwalu Anio?ów!


W dniach 5 i 7 grudnia 2018 r.  do Gminnego O?rodka Kultury w Górzycy kolejny raz zawitaj? Anio?y . Festiwal  od jedenastu lat cieszy si? nie s?abn?cym powodzeniem i wprowadza  w nastrój ?wi?t Bo?ego Narodzenia. Impreza ??czy w sobie teatr,  sztuki plastyczne i muzyk?, pozwala zaprezentowa? umiej?tno?ci dzieci, m?odzie?y doros?ych.

 

 

 
Dominika wygrywa w debiucie turniej do lat 16 w Fürstenwalde!
Tydzie? po spektakularnym zwyci?stwie w turnieju do lat 12 w Berlinie Dominika Podhajecka zadebiutowa?a i… wygra?a w fantastycznym stylu SCHWAPP TENNIS SERIES 2018 - zawody Niemieckiego Zwi?zku Tenisowego (Deutscher Tennis Bund - DTB) do lat 16-tu (U16) w Fürstenwalde! 
Czytaj całość…
 
Wyniki Gminnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej !!!
W konkursie wzi??o udzia? 50 wykonawców. Do oceny prezentacji organizator powo?a? Jury w sk?adzie:
1. Janina Bryl – Wiceprzewodnicz?ca Rady Gminy Górzyca
2. Edyta Koz?owska – nauczyciel w Szkole Podstawowej w Górzycy
3. Dominika Piotrowska-Kuipers – Kustosz Muzeum Martyrologii w S?o?sku
4. Monika Makara – nauczyciel w Niepublicznej Szkole Podstawowej z Oddzia?ami Przedszkolnymi w Pami?cinie i Szko?? Filialn? w ?abicach 
Czytaj całość…
 
Jeszcze Polska nie zgin??a, kiedy my ?yjemy...
11 listopada to najwa?niejsze ?wi?to narodowe w Polsce. W tym roku ma ono charakter wyj?tkowy, mija  100 lat od odzyskania przez Polsk? Niepodleg?o?ci. T? wyj?tkow? rocznic? pod has?em „Pe?ni wdzi?czno?ci za dar Niepodleg?o?ci” ?wi?towali?my równie? w naszej Gminie.
Czytaj całość…
 
Dominika bezkonkurencyjna w Berlinie!
Na kortach LTTC „Rot-Weiss” Berlin jednego z najwi?kszych i najstarszych klubów tenisowych ?wiata rozegrano LTTC Rot Weiss Kids CUP - Turniej Klasyfikacyjny do lat 12 zaliczany do rankingu Deutscher Tennis Bund (DTB - Niemieckiego Zwi?zku Tenisowego). W tych silnie obsadzonych zawodach na efektownej hali tenisowej mieszcz?cej a? 10 kortów bezkonkurencyjna okaza?a si? Dominika Podhajecka, która wykorzysta?a okres przygotowawczy w Polsce do startu za nasz? zachodni? granic?.
Czytaj całość…
 
Drodzy Pa?stwo, wracamy do Konkursu wy?aniaj?cego Lokalnego Anio?a!
 Zapraszamy do zg?aszania swoich kandydatów do dn. 20 listopada 2018 r.!
 
 
 
 
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 45 - 55 z 1134