Aktualności
Szkolenie Wspinaczkowe

 Wybrany obraz

Dnia 15.04.2008r. odby?o si? na terenie Kompleksu Sportowo
–Rehabilitacyjnego szkolenie
na operatora ?cianki wspinaczkowej. Szkolenie prowadzi? wieloletni
wspinacz Przemys?aw
Ballada z Dolno?l?skiej Szko?y Wspinania obecnie mieszkaj?cy w
Szczecinie. W szkoleniu udzia? wzi?li: Roman Ra?ny, Zbigniew Ho?owacz oraz Adam
Kowalczyk. Jest to naprawd? fajna zabawa, ale jednocze?nie wymagaj?ca  wiele
wysi?ku, stwierdzili jednog?o?nie uczestnicy szkolenia.

     
 
I Letnie Grand Prix Intermarche w Tenisie Ziemnym Odwo?ane!!!

 Wybrany obraz

I Letnie Grand Prix Intermarche w Tenisie Ziemnym z powodu z?ych warunków atmosferycznych odwo?ane. Turniej odbedzie si? w dniach 10-11maja. Wszelkich informacji udziela Adam Kowalczyk pod nr tel. 0957591584. Zapraszamy

 
Rozpoczynamy Sezon Tenisowy w Górzycy!!!
ImageWarto na wst?pie podkre?li?, i? imprez takiego formatu, o takim nak?adzie finansowym w woj.lubuskim je?li chodzi o amatorski tenis ziemny jest niewiele a co wi?cej - mo?na powiedzie?, ?e prawie w ogóle nie ma. Uda?o sie dzi?ki staraniom W?adz Gminy Górzyca, Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego pozyska? sponsora strategicznego Intermarche Kostrzyn.
Czytaj całość…
 
Udane widowisko pi?karskie
W dniu 05.04.2008r. odby? sie mecz pi?ki no?nej mi?dzy gospodarzami Ilank? Rzepin(5 miejsce w tabeli) a Czarnymi ?aga? (I miejsce w tabeli) Mecz sta? na bardzo wysokim poziomie. W pierwszej po?owie przewag? mia?a dru?yna z ?agania,ale brakowa?o im szcz??cia.Jak to w sporcie bywa je?eli nie wykorzystuje si? szans cz?sto los si? odwraca.Tak sie sta?o.
Czytaj całość…
 
Wielki Powrót
W dniu 10.04.2008r na terenie Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego w Górzycy odby?o si? spotkanie pani Dyrektor Ma?gorzaty Gniewczy?skiej, V-ce Dyrektora OSiR S?ubice Ryszarda Chusteckiego no i oczywi?cie wielkiego sportowca, lekkoatlety, autora wspomnie? "Przeskoczy?em siebie" (1985), pierwszego Polaka, który 30 lipca 1964r.na zawodach w Sztokholmie skoczy? 2,20 m. Edwarda Czernika. Rozmawiano o przysz?o?ci lekkiej atletyki na terenie naszej Gminy, a tak?e powiatu. Ostatecznie ustalono, ?e pan Edward Czernik zajmie si? sekcj? lekkiej atletyki, a konkretnie b?dzie przekazywa? swoje ogromne o?wiadczenie z dyscypliny, któr? zajmowa? si? przez d?ugie lata, czyli skokiem wzwy?.
Czytaj całość…
 
I edycja konkursu literackiego
ImageZapraszamy wszystkich ch?tnych do wzi?cia udzia?u w I edycji konkursu literackiego  – na najciekawsz?, zas?yszan? lub wymy?lon? legend?, ba?? lub wiersz zwi?zany z Górzyc? i jej okolicami „O Pióro Wójta Gminy Górzyca”
 
Szkolenie na ?ciance wspinaczkowej
ImageGminny O?rodek Kultury w Górzycy organizuje w drugiej po?owie marca jednodniowe szkolenie na ?ciance wspinaczkowej. Uczestnicy szkolenia otrzymaj? za?wiadczenie o uko?czonym szkoleniu oraz  zdob?d? uprawnienia - OPERATORA ?CIANKI WSPINACZKOWEJ.
Czytaj całość…
 
Zobacz też…
«« start « poprz. 121 nast. » koniec »»

Pozycje :: 1321 - 1327 z 1327