Aktualności
OGÓLNOPOLSKI SUKCES ODRZANEK!
Zespó? ?piewaczy „Odrzanki” zosta? LAUREATEM XVI
Ogólnopolskiego Festiwalu Grup ?piewaczych Ziemia
i Pie?? Szprotawa 2008, który odbywa? si? w dniach 4-6 lipca.
 
Kiedy ?mieje si? dziecko, ?mieje si? ca?y ?wiat!!!
W ramach dzia?a? podejmowanych pod has?em programu
pomocy dzieciom Bank Dzieci?cych U?miechów,
Fundacja Bank Zachodni WBK po rozpatrzeniu wniosku
z?o?onego przez Gminny O?rodek Kultury w Górzycy
przyzna?a kwot? 1.200,00z?., na organizacj?
jednodniowej wycieczki do Pobierowa w dniu 4 lipca 2008r.
Czytaj całość…
 
GWIAZDY PI?KI NO?NEJ W GÓRZYCY!!!

Zapraszamy sympatyków  gry w pi?k? no?n? na TURNIEJ PI?KI NO?NEJ „OLDBOJÓW”
O PUCHAR PREZESA FIRMY „RAVEN” , który odb?dzie si? w dniu
06.07.2008 r.(NIEDZIELA) o godz. 10.00 na Kompleksie
Sportowo-Rehabilitacyjnym w Górzycy, ul. Ró?ana 41 z udzia?em :

Czytaj całość…
 
Memoria?owy turniej tenisa ziemnego im. Ryszarda Domaga?y
W dniu 05/07/2008 na kortach tenisowych Kompleksu
Sportowo-Rehabilitacyjnego w Górzycy odb?dzie si?
Memoria?owy Turniej Tenisa Ziemnego im. Ryszarda Domaga?y,
którego organizatorem jest Gminny O?rodek Kultury w Górzycy.
Czytaj całość…
 
REGULAMIN XI OGÓLNOPOLSKIE IGRZYSKA LZS S?UBICE 2008
Czytaj całość…
 
Jak to bywa na biesiadach....
W niedzielne popo?udnie dn. 22 czerwca zespó?
?piewaczy „Odrzanki” uczestniczy? w VI
Przegl?dzie Piosenki Biesiadnej
zorganizowanej przez Zwi?zek Emerytów
Rencistów i Inwalidów Kostrzyn nad Odr?.
Czytaj całość…
 
AGROBOR KIDS CUP - TENISOWA NADZIEJA
W dniu 14.06.2008r. na terenie Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego w
Górzycy odby? sie II turniej tenisa ziemnego dla dzieci i m?odzie?y p.n.Agrobor
Kids Cup Tenisowa Nadzieja.
Czytaj całość…
 
Turniej Tenisa Ziemnego ,,Tenisowa Nadzieja Agrobor-KidsCup''
Wszystkie ch?tne dzieci i mlodzie? do lat 16 zapraszamy na kolejny
Turniej Tenisa Ziemnego ,,Tenisowa Nadzieja Agrobor-KidsCup'',
który odb?dzie sie 14 czerwca(sobota) 2008r.o godz. 9.00 na
terenie Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego w Górzycy.
Czytaj całość…
 
Turniej tenisa ziemnego dla kobiet Prze?o?ony!
Tenis kobiecy w Gminie Górzyca jest na etapie
rozwoju.W zwi?zku z tym panie z sekcji tenisowej
i organizator jednog?o?nie stwierdzili, ?e dla podnie-
sienia poziomu rozgrywek i lepszego widowiska
dla kibiców turniej tenisa dla ,,Kobiet" odb?dzie
sie we wrze?niu.Ju? dzi? serdecznie zapraszamy
wszystkie ch?tne panie do udzia?u! 
 
KWIETNY BIEG '2008
GÓRZYCA

"Sport to dobrowolne pokonywanie trudno?ci ... Sport uczy zwyci??a?,    
        uczy przegrywa?, uczy walczy? z godno?ci? i honorem, uczy ?y?...”
Czytaj całość…
 
«« start « poprz. 121 122 123 124 nast. » koniec »»

Pozycje :: 1321 - 1331 z 1356