Aktualności
II Edycja turnieju pi?ki siatkowej " PARK VOLLEY "
W dniu 24.08.2008r. w Sta?sku odby?a si? kolejna
II edycja turnieju pi?ki siatkowej " PARK-VOLLEY"o Puchar
Dyrektora Gminnego O?rodka Kultury w Górzycy.
Czytaj całość…
 
SZANOWNI RODZICE!
W zwi?zku z otwarciem Pracowni Edukacji Kulturalnej
4-5 latków zapraszamy wszystkich zainteresowanych  
na spotkanie organizacyjne, które odb?dzie si? dn.
25 sierpnia 2008r.  (poniedzia?ek) o godz. 17.00
w Centrum Spotka? Polsko – Niemieckich w Górzycy.

                                            Dyrektor
                                            Ma?gorzta Gniewczy?ska

 
X Lubuskie ?wi?to Plonów
Dnia 15 sierpnia w Sanktuarium Maryjnym w Rokitnie
odby?o si? X Lubuskie ?wi?to Plonów po??czone z
Do?ynkami Diecezjalnymi.
Czytaj całość…
 
Dobieg?a ko?ca wystawa fotograficzna "Najpi?kniejsze ptaki Pomorza"
Dobieg? ko?ca czas pobytu  wystawy fotograficznej
"Najpi?kniejsze ptaki Pomorza" na obiektach Gminnego
Domu Kultury. Wystawa sk?ada?a si? ze serii zdj??
znanych polskich fotografików przyrody: Cezarego Korkosza,
Arkadiusza Labuda, Mateusza Matysiaka, Cezarego Pióro i
Artura Tabora.
Czytaj całość…
 
Otwarcie Wioski Internetowej w Radówku 18.07.2008r.
W dniu 18 lipca w miejscowo?ci Radówek odby?o si?
otwarcie „Wioski Internetowej” kszta?cenie na
odleg?o?? na terenach wiejskich. Otwarcie tego
punktu umo?liwi  mieszka?com korzystanie z Internetu,
ze szkole? , oraz nauki j?zyków obcych, a przede
wszystkim  dla nas mieszka?ców b?dziemy mieli
gdzie sp?dza? wolny czas i przy tym si? dokszta?ca?.
Mówi Bartosz  Paliszewski i Kamila Bosak .
Czytaj całość…
 
Otwarcie ?wietlicy Wiejskiej w Laskach Lubuskich w dniu 12.07.2008.
W dniu 12.07.2008r. zosta?a otwarta ?wietlica Wiejska
w Laskach Lubuskich.
Czytaj całość…
 
LETNIE GRAND PRIX - INTERMARCHE W TENISIE ZIEMNYM ZAKO?CZONE
Kto i kiedy wpad? na ten pomys? dok?adnie wiadomo.
Uda?o si? przekona? odpowiedniego cz?owieka pana
Stefana Bili?skiego (Prezes Intermarche Kostrzyn),
który jest wielkim mi?o?nikiem sportu.
Jak wiadomo od lat startuje w rajdach samochodowych
na terenie ca?ego ?wiata z dobrymi wynikami oraz
nami?tnie gra w hokeja na trawie.
Czytaj całość…
 
Podsumowanie Letniego Grand Prix - Intermarche w tenisie ziemnym turniej MASTERS
Wszystkich ch?tnych zapraszamy na podsumowanie
Letniego Grand Prix - Intermarche w tenisie ziemnym
Górzyca 2008r. ,w którym we?mie udzia? o?miu
najlepszych zawodników po dwóch turniejach kwalifikacyjnych.
Startujemy w sobot? 12 lipca 2008r. o godz. 10.00 na
terenie Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego .
 
Turniej Pi?ki No?nej OLDBOJÓW o Puchar Prezesa Firmy RAVEN Zako?czony
 W dniu 6.07.2008 r.( niedziela) na Kompleksie Sportowo-Rehabilitacyjnym
w Górzycy odby? si? Turniej Pi?ki No?nej OLDBOJÓW z udzia?em zespo?ów:
KS „POLONIA” Nowy Tomy?l, „OLDBOYS” S?ubice, KKP „CELULOZA” Kostrzyn
nad Odr?, MKS „ CZARNI-BROWAR” Witnica, KKS „LECH” Pozna? oraz
gospodarzy KS „ODRA” Górzyca.
Czytaj całość…
 
Rozegrany zosta? Memoria?owy Turniej im Ryszarda Domaga?y
W dniach 05.07.2008r rozegrany zosta?
Memoria?owy Turniej im. Ryszarda Domaga?y.
Turniej rozgrywany by? w przepi?knie po?o?onym
o?rodku, Kompleksie Sportowo-Rehabilitacyjnym w Górzycy.
Czytaj całość…
 
«« start « poprz. 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 nast. » koniec »»

Pozycje :: 1310 - 1320 z 1356