Aktualności
XVI Regionalne Spotkania Wykonawców Piosenki Kresowej KRESOVIANA2008
10 maja w Miejskim Centrum Kultury w Gorzowie
odby?y si? przes?uchania do tegorocznej Kresoviany.
W przegl?dzie udzia? wzi??y 42 zespo?y w tym 2 z gminy Górzyca.
Jury w sk?adzie:
Anna Makowska-Ciele?, Leszek Bo?czuk, Czes?aw Ganda,
Bogdan Zalewski wyró?ni?o zespó? ?piewaczy „Odrzanki” za walory estradowe.

 
Tenisowe boje w Górzycy!!!
W dniach 10-11maja 2008r. rozegrany zosta? turniej tenisa ziemnego
p.n. "I Letnie Grand Prix INTERMARCHE w Tenisie Ziemnym - Górzyca 2008".
Turniej rozgrywany by? w przepi?knie po?o?onym o?rodku,
Kompleksie Sportowo-Rehabilitacyjnym w Górzycy.
Czytaj całość…
 
POLSKA BIEGA 17.05.2008''
Wszystkich biegaczy: i tych,których nie m?czy dystans maratonu i tych,którzy
dopiero teraz zaczynaj? przygod? z bieganiem,
serdecznie zapraszamy na start imprez organizowanych
w ramach Polska Biega.
Czytaj całość…
 
Turniej pi?ki siatkowej o Puchar Przewodnicz?cej Rady Gminy Górzyca
Dnia 04.05.2008r. Gminny O?rodek Kultury w Górzycy wraz z K.S ,,Odra"
Górzyca zorganizowa? Turniej pi?ki siatkowej o Puchar Przewodnicz?cej Rady
Gminy Górzyca Marii Syktus.
Czytaj całość…
 
I Integracyjny Turniej Wsi Gminy Górzyca 2008''
W dniu 01.05.2008r. w Górzycy odby? si? I-szy Integracyjny Turniej Wsi
Gminy Górzyca. Turniej odby? si? w parku w rejonie kortów bitumicznych.
Zgodnie z regulaminem odby?o si? 12 bardzo ciekawych i atrakcyjnych
konkurencji.
Czytaj całość…
 
Grand Prix w tenisie sto?owym Zako?czone

W sobot? 03.05.2008r. na sali gimnastycznej w Centrum Spotka? Polsko-Niemieckich  odby? si? ostatni turniej tenisa sto?owegoz cyklu  Grand Prix w tenisie sto?owym Górzyca 2008''
Organizatorem turnieju by? pan Robert Wojtczak wraz z Gminnym O?rodkiem Kultury w Górzycy.

Czytaj całość…
 
Tor je?dziecki

Uwaga!!!

Trwa remont toru je?dzieckiego dla koni. W zwi?zku z powy?szym tor b?dzie nieczynny do zako?czenia prac remontowych.Planowane zako?czenie do po?owy maja. W razie pyta? prosimy dzwoni? pod nr. tel 0957591584

 
Ekologia w naszej Gminie

Dnia 15.04.2008r. w Gminnym O?rodku Kultury odby? si? konkurs plastyczny dotycz?cy Ekologii w Gminie Górzyca. W konkursie udzia? wzi??y dzieci oraz m?odzie? z Zespo?u Szkó? w Górzycy. Uczestnicy konkursu wykonywali szereg zada? maj?cych na celu pokazanie jak wazna jest troska o ?rodowisko. Godnym podkre?lenia jest fakt, i? najm?odszy uczestnik konkursu mia? 7 lat. Wszyscy obecni stwierdzili jednog?o?nie, ?e takie inicjatywy s? potrzebne i kszta?c? w ?wiadomo?ci najm?odszych trosk? o ?rodowisko.

 
I edycja konkursu literackiego,,O Pióro Wójta Gminy Górzyca Rozstrzygni?ta!
 Wybrany obraz


 

Czytaj całość…
 
PROGRAM OBCHODÓW MAJÓWKI 2008
 
Czytaj całość…
 
Zobacz też…
«« start « poprz. 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 nast. » koniec »»

Pozycje :: 1299 - 1309 z 1315