Aktualności
REGULAMIN XI OGÓLNOPOLSKIE IGRZYSKA LZS S?UBICE 2008
Czytaj całość…
 
Jak to bywa na biesiadach....
W niedzielne popo?udnie dn. 22 czerwca zespó?
?piewaczy „Odrzanki” uczestniczy? w VI
Przegl?dzie Piosenki Biesiadnej
zorganizowanej przez Zwi?zek Emerytów
Rencistów i Inwalidów Kostrzyn nad Odr?.
Czytaj całość…
 
AGROBOR KIDS CUP - TENISOWA NADZIEJA
W dniu 14.06.2008r. na terenie Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego w
Górzycy odby? sie II turniej tenisa ziemnego dla dzieci i m?odzie?y p.n.Agrobor
Kids Cup Tenisowa Nadzieja.
Czytaj całość…
 
Turniej Tenisa Ziemnego ,,Tenisowa Nadzieja Agrobor-KidsCup''
Wszystkie ch?tne dzieci i mlodzie? do lat 16 zapraszamy na kolejny
Turniej Tenisa Ziemnego ,,Tenisowa Nadzieja Agrobor-KidsCup'',
który odb?dzie sie 14 czerwca(sobota) 2008r.o godz. 9.00 na
terenie Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego w Górzycy.
Czytaj całość…
 
Turniej tenisa ziemnego dla kobiet Prze?o?ony!
Tenis kobiecy w Gminie Górzyca jest na etapie
rozwoju.W zwi?zku z tym panie z sekcji tenisowej
i organizator jednog?o?nie stwierdzili, ?e dla podnie-
sienia poziomu rozgrywek i lepszego widowiska
dla kibiców turniej tenisa dla ,,Kobiet" odb?dzie
sie we wrze?niu.Ju? dzi? serdecznie zapraszamy
wszystkie ch?tne panie do udzia?u! 
 
KWIETNY BIEG '2008
GÓRZYCA

"Sport to dobrowolne pokonywanie trudno?ci ... Sport uczy zwyci??a?,    
        uczy przegrywa?, uczy walczy? z godno?ci? i honorem, uczy ?y?...”
Czytaj całość…
 
Majowy Turniej Pi?ki Siatkowej

W turnieju uczestniczy?y nast?puj?ce zespo?y:
1. "Osir-Oldboye"D?bno Lubuskie
2. "Baszta" Strzelce Kraje?skie
3. "XXL" Kostrzyn n/O
4. "Oldboys" Górzyca

Czytaj całość…
 
Turniej Tenisa Ziemnego Kobiet
W dniu 01.06.2008r.(niedziela) na terenie Kompleksu
Sportowo-Rehabilitacyjnego w Górzycy o godz. 10.00
odb?dzie sie turniej tenisa ziemnego dla Kobiet.
Zapraszamy wszystkie ch?tne panie do udzia?u w
turnieju,w którym  nie zabraknie mi?ej i sportowej
atmosfery. 
Czytaj całość…
 
PODZIA? NA GRUPY TURNIEJ MASTERS 12 LIPCA
Wszystkim mi?o?nikom tenisa przedstawiamy
ósemk? najlepszych zawodników po dwóch turniejach
kwalifikacyjnych z cyklu "Grand Prix - Intermarche"
w tenisie ziemnym oraz podzia? na grupy w Turnieju Masters,
który odb?dzie si? 12 lipca o godz.10.00 na terenie
Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego.
Serdecznie Zapraszamy!!!

Czytaj całość…
 
TO BY? WEEKEND!!!
Integrujemy si? poprzez sport i kultur? 16 maja dzieci ze Szko?y Podstawowej w Górzycy wspólnie z dzie?miz zaprzyja?nionego Neuhardenberga uczestniczy?y w projekciezainicjowanym przez Gminny O?rodek Kultury w Górzycypn. „Integracja przez sport i kultur?”.

 

Czytaj całość…
 
Zobacz też…
«« start « poprz. 111 112 113 114 115 116 117 118 nast. » koniec »»

Pozycje :: 1266 - 1276 z 1297