Aktualności
PROGRAM OBCHODÓW MAJÓWKI 2008
 
Czytaj całość…
 
Szkolenie Wspinaczkowe

 Wybrany obraz

Dnia 15.04.2008r. odby?o si? na terenie Kompleksu Sportowo
–Rehabilitacyjnego szkolenie
na operatora ?cianki wspinaczkowej. Szkolenie prowadzi? wieloletni
wspinacz Przemys?aw
Ballada z Dolno?l?skiej Szko?y Wspinania obecnie mieszkaj?cy w
Szczecinie. W szkoleniu udzia? wzi?li: Roman Ra?ny, Zbigniew Ho?owacz oraz Adam
Kowalczyk. Jest to naprawd? fajna zabawa, ale jednocze?nie wymagaj?ca  wiele
wysi?ku, stwierdzili jednog?o?nie uczestnicy szkolenia.

     
 
I Letnie Grand Prix Intermarche w Tenisie Ziemnym Odwo?ane!!!

 Wybrany obraz

I Letnie Grand Prix Intermarche w Tenisie Ziemnym z powodu z?ych warunków atmosferycznych odwo?ane. Turniej odbedzie si? w dniach 10-11maja. Wszelkich informacji udziela Adam Kowalczyk pod nr tel. 0957591584. Zapraszamy

 
Rozpoczynamy Sezon Tenisowy w Górzycy!!!
ImageWarto na wst?pie podkre?li?, i? imprez takiego formatu, o takim nak?adzie finansowym w woj.lubuskim je?li chodzi o amatorski tenis ziemny jest niewiele a co wi?cej - mo?na powiedzie?, ?e prawie w ogóle nie ma. Uda?o sie dzi?ki staraniom W?adz Gminy Górzyca, Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego pozyska? sponsora strategicznego Intermarche Kostrzyn.
Czytaj całość…
 
Udane widowisko pi?karskie
W dniu 05.04.2008r. odby? sie mecz pi?ki no?nej mi?dzy gospodarzami Ilank? Rzepin(5 miejsce w tabeli) a Czarnymi ?aga? (I miejsce w tabeli) Mecz sta? na bardzo wysokim poziomie. W pierwszej po?owie przewag? mia?a dru?yna z ?agania,ale brakowa?o im szcz??cia.Jak to w sporcie bywa je?eli nie wykorzystuje si? szans cz?sto los si? odwraca.Tak sie sta?o.
Czytaj całość…
 
Wielki Powrót
W dniu 10.04.2008r na terenie Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego w Górzycy odby?o si? spotkanie pani Dyrektor Ma?gorzaty Gniewczy?skiej, V-ce Dyrektora OSiR S?ubice Ryszarda Chusteckiego no i oczywi?cie wielkiego sportowca, lekkoatlety, autora wspomnie? "Przeskoczy?em siebie" (1985), pierwszego Polaka, który 30 lipca 1964r.na zawodach w Sztokholmie skoczy? 2,20 m. Edwarda Czernika. Rozmawiano o przysz?o?ci lekkiej atletyki na terenie naszej Gminy, a tak?e powiatu. Ostatecznie ustalono, ?e pan Edward Czernik zajmie si? sekcj? lekkiej atletyki, a konkretnie b?dzie przekazywa? swoje ogromne o?wiadczenie z dyscypliny, któr? zajmowa? si? przez d?ugie lata, czyli skokiem wzwy?.
Czytaj całość…
 
I edycja konkursu literackiego
ImageZapraszamy wszystkich ch?tnych do wzi?cia udzia?u w I edycji konkursu literackiego  – na najciekawsz?, zas?yszan? lub wymy?lon? legend?, ba?? lub wiersz zwi?zany z Górzyc? i jej okolicami „O Pióro Wójta Gminy Górzyca”
 
Szkolenie na ?ciance wspinaczkowej
ImageGminny O?rodek Kultury w Górzycy organizuje w drugiej po?owie marca jednodniowe szkolenie na ?ciance wspinaczkowej. Uczestnicy szkolenia otrzymaj? za?wiadczenie o uko?czonym szkoleniu oraz  zdob?d? uprawnienia - OPERATORA ?CIANKI WSPINACZKOWEJ.
Czytaj całość…
 
Zobacz też…
«« start « poprz. 111 112 113 114 115 116 nast. » koniec »»

Pozycje :: 1266 - 1273 z 1273