Aktualności
Otwarcie Wioski Internetowej w Radówku 18.07.2008r.
W dniu 18 lipca w miejscowo?ci Radówek odby?o si?
otwarcie „Wioski Internetowej” kszta?cenie na
odleg?o?? na terenach wiejskich. Otwarcie tego
punktu umo?liwi  mieszka?com korzystanie z Internetu,
ze szkole? , oraz nauki j?zyków obcych, a przede
wszystkim  dla nas mieszka?ców b?dziemy mieli
gdzie sp?dza? wolny czas i przy tym si? dokszta?ca?.
Mówi Bartosz  Paliszewski i Kamila Bosak .
Czytaj całość…
 
Otwarcie ?wietlicy Wiejskiej w Laskach Lubuskich w dniu 12.07.2008.
W dniu 12.07.2008r. zosta?a otwarta ?wietlica Wiejska
w Laskach Lubuskich.
Czytaj całość…
 
LETNIE GRAND PRIX - INTERMARCHE W TENISIE ZIEMNYM ZAKO?CZONE
Kto i kiedy wpad? na ten pomys? dok?adnie wiadomo.
Uda?o si? przekona? odpowiedniego cz?owieka pana
Stefana Bili?skiego (Prezes Intermarche Kostrzyn),
który jest wielkim mi?o?nikiem sportu.
Jak wiadomo od lat startuje w rajdach samochodowych
na terenie ca?ego ?wiata z dobrymi wynikami oraz
nami?tnie gra w hokeja na trawie.
Czytaj całość…
 
Podsumowanie Letniego Grand Prix - Intermarche w tenisie ziemnym turniej MASTERS
Wszystkich ch?tnych zapraszamy na podsumowanie
Letniego Grand Prix - Intermarche w tenisie ziemnym
Górzyca 2008r. ,w którym we?mie udzia? o?miu
najlepszych zawodników po dwóch turniejach kwalifikacyjnych.
Startujemy w sobot? 12 lipca 2008r. o godz. 10.00 na
terenie Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego .
 
Turniej Pi?ki No?nej OLDBOJÓW o Puchar Prezesa Firmy RAVEN Zako?czony
 W dniu 6.07.2008 r.( niedziela) na Kompleksie Sportowo-Rehabilitacyjnym
w Górzycy odby? si? Turniej Pi?ki No?nej OLDBOJÓW z udzia?em zespo?ów:
KS „POLONIA” Nowy Tomy?l, „OLDBOYS” S?ubice, KKP „CELULOZA” Kostrzyn
nad Odr?, MKS „ CZARNI-BROWAR” Witnica, KKS „LECH” Pozna? oraz
gospodarzy KS „ODRA” Górzyca.
Czytaj całość…
 
Rozegrany zosta? Memoria?owy Turniej im Ryszarda Domaga?y
W dniach 05.07.2008r rozegrany zosta?
Memoria?owy Turniej im. Ryszarda Domaga?y.
Turniej rozgrywany by? w przepi?knie po?o?onym
o?rodku, Kompleksie Sportowo-Rehabilitacyjnym w Górzycy.
Czytaj całość…
 
Fetsyn w Laskach Lubuskich!!!
12 lipca odb?dzie si? uroczyste otwarcie ?wietlicy wiejskiej
po??czone z Letnim Festynem Sportowo-Rekreacyjnym.
W programie:
Czytaj całość…
 
OGÓLNOPOLSKI SUKCES ODRZANEK!
Zespó? ?piewaczy „Odrzanki” zosta? LAUREATEM XVI
Ogólnopolskiego Festiwalu Grup ?piewaczych Ziemia
i Pie?? Szprotawa 2008, który odbywa? si? w dniach 4-6 lipca.
 
Kiedy ?mieje si? dziecko, ?mieje si? ca?y ?wiat!!!
W ramach dzia?a? podejmowanych pod has?em programu
pomocy dzieciom Bank Dzieci?cych U?miechów,
Fundacja Bank Zachodni WBK po rozpatrzeniu wniosku
z?o?onego przez Gminny O?rodek Kultury w Górzycy
przyzna?a kwot? 1.200,00z?., na organizacj?
jednodniowej wycieczki do Pobierowa w dniu 4 lipca 2008r.
Czytaj całość…
 
GWIAZDY PI?KI NO?NEJ W GÓRZYCY!!!

Zapraszamy sympatyków  gry w pi?k? no?n? na TURNIEJ PI?KI NO?NEJ „OLDBOJÓW”
O PUCHAR PREZESA FIRMY „RAVEN” , który odb?dzie si? w dniu
06.07.2008 r.(NIEDZIELA) o godz. 10.00 na Kompleksie
Sportowo-Rehabilitacyjnym w Górzycy, ul. Ró?ana 41 z udzia?em :

Czytaj całość…
 
«« start « poprz. 111 112 113 114 115 116 117 118 nast. » koniec »»

Pozycje :: 1255 - 1265 z 1297