Aktualności
I Gminny Przegl?d Grup Kol?dniczych i Jase?kowych - rozstrzygni?ty

PROTOKÓ?

z posiedzenia Komisji Artystycznej oceniaj?cy I Gminny Konkurs Grup Kol?dniczych i Jase?kowych odbytego w dniu 6 lutego 2009r. w Gminnym O?rodku Kultury w Górzycy.

Czytaj całość…
 
Co dalej ?
W dniach 3, 4 i 5 lutego odby?o si? spotkanie Doradcy zawodowego z uczniami Zespo?u Szkó? w Górzycy pn. wybór ?cie?ki edukacyjno - zawodowej oraz nt. tworzenia dokumentów aplikacyjnych, które u?atwiaj? m?odym ludziom zaprezentowanie swojej osobowo?ci "znaków szczególnych", dzi?ki którym wzbudz? zainteresowanie osoby prowadz?cej rekrutacj? do wybranych przez siebie szkó? ?rednich.
 
REGULAMIN GRAND PRIX w tenisie sto?owym GÓRZYCA 2009
Wybrany obraz
Czytaj całość…
 
Konkurs Gospodarczo-Samorz?dowy HIT Regionów 2008.

Dnia 1 lutego w Auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu podczas uroczystej
gali Dyrektor Gminnego O?rodka Kultury Pani Ma?gorzata Gniewczy?ska,kierownik 
zespo?u ds. funduszy Unii Europejskiej, gospodarki wodnej i ochrony ?rodowiska
Urz?du Gminy w Górzycy Pan Robert Stolarski oraz Wiceprzewodnicz?cy Rady Gminy
Pan Jerzy Chudzi?ski odebrali Akt Nadania Tytu?u HIT Regionów 2008.

Czytaj całość…
 
B?d? aktywn? mam?!!!!
Gminne Centrum Informacji w Górzycy przy wspó?pracy z Wojewódzkim Urz?dem Pracy w Zielonej Górze zorganizowa?o szkolenie pn. Mama aktywna zawodowo.
Czytaj całość…
 
Serve S?ubice najlepszy !

W Noworocznym Turnieju  Pi?ki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Górzyca
najlepszym zespo?em okaza? si? zespó? ze S?ubic.
Na kolejnych pozycjach uplasowali si? kolejno:

miejsce drugie - Warta Kostrzyn,

miejsce trzecie - Odra Górzyca,
miejsce czwarte - BAC Kostrzyn.
Turniej zosta? rozegrany systemem ka?dy z ka?dym, wszystkie dru?yny prezentowa?y wysoki poziom.

 
Kochana Babciu w dniu Twego ?wi?ta...
Dnia 22 stycznia maluchy z Pracowni Edukacji Kulturalnej pod bacznym okiem opiekunek Marty Ga?ka i Anny Baran zorganizowa?y uroczyste spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka. By?y kolorowe laurki, wierszyki, piosenki, ?yczenia oraz s?odki pocz?stunek. Licznie przybyli go?cie nie kryli wzruszenia. Nast?pne popisy maluchów ju? w maju z okazji Dnia Matki.
 
Noworoczny Turniej Pi?ki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Górzyca
Wszystkich mi?o?ników pi?ki siatkowej zapraszamy na Turniej
o Puchar Wójta Gminy Górzyca. Startujemy w sobot? (23.01.2010r.)
o godzinie 10.00 na sali gimnastycznej w Centrum Spotka? Polsko-Niemieckich.
W turnieju wezm? udzia?: "BAC Kostrzyn", "Serve S?ubice", "Odra Górzyca" oraz "Warta Kostrzyn" .
 
REGULAMIN I GMINNEGO PRZEGL?DU GRUP KOL?DNICZYCH I JASE?KOWYCH Górzyca ' 2009r.
Czytaj całość…
 
72 MISTRZOSTWA POLSKI W KOLARSTWIE PRZE?AJOWYM 10-11 STYCZE? 2009
W dniach 10-11 stycznia 2009r.w Górzycy odby?y si?
Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Prze?ajowym.
By?a to 72 edycja krajowego czempionatu.
W poni?szej tabeli przedstawiamy wyniki trzech najlepszych zawodników i zawodniczek w ka?dej kategorii wiekowej.
Czytaj całość…
 
Zobacz też…
«« start « poprz. 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 nast. » koniec »»

Pozycje :: 1244 - 1254 z 1315