Aktualności
ORKIESTRA GOR?CYCH SERC
Zapraszamy wszystkich mieszka?ców na XVII Fina? WO?P,
który odb?dzie si? 11 stycznia 2009r.
w Centrum Spotka? Polsko-Niemieckich.
Startujemy o 16.30!!!

Czytaj całość…
 
W Bo?onarodzeniowym nastroju...
28 grudnia w Ko?ciele pw. Matki ?aski Bo?ej w Górzycy
odby? si? uroczysty Koncert Bo?onarodzeniowy zorganizowany przez
Fundacj? Lubuska Camerata oraz Gminny O?rodek Kultury w Górzycy.
Czytaj całość…
 
FESTIWAL ANIO?ÓW ROZSTRZYGNI?TY !!!
PROTOKÓ?
Z PRZEPROWADZENIA II EDYCJI FESTIWALU ANIO?ÓW
GÓRZYCA – 12.12.2008r.

Czytaj całość…
 
Dzie? Misia - impreza w Gminnej Bibliotece Publicznej w Górzycy
25 listopada przypada Mi?dzynarodowy Dzie? Pluszowego Misia.
W zwi?zku z tym ?wi?tem Biblioteka Publiczna zamieni?a si? w
krain? misiów – Misiolandi?. Odwiedzili j? uczniowie klas 1 – 6,
dzieci z „zerówki”, a nawet najm?odsi czytelnicy w wieku 4-5 lat 
(w sumie ponad 40 osób).
Czytaj całość…
 
REGULAMIN PUCHARU POLSKI W KOLARSTWIE PRZE?AJOWYM GÓRZYCA  13/14. 12.2008
Czytaj całość…
 
FESTIWAL ANIO?ÓW
Zapraszamy wszystkich ch?tnych na II edycj? Festiwalu Anio?ów,
który odb?dzie si? dn. 12.12.2008r. o godz. 9.00 w
Centrum Spotka? Polsko-Niemieckich.
Czytaj całość…
 
MIKO?AJKI Z GMINNYM O?RODKIEM KULTURY

                                                                                 „Cz?owiek jest wielki nie przez to co ma,                                                                                       nie przez to kim jest, lecz przez to                                              Szanowni Pa?stwo,                                                   czym si? dzieli z innymi”
                                                                                                                         /Jan Pawe? II/

Gminny O?rodek Kultury w Górzycy pragnie zaprosi? Pa?stwa Firm?
do udzia?u w akcji „Miko?ajki '2008” organizowanej 6 grudnia 2008r.
przez nasz? instytucj? dla dzieci z terenu gminy Górzyca.
Czytaj całość…
 
OTWARCIE ROKU KULTURALNEGO 2008/2009
10 pa?dziernika 2008 r. w Gminnym O?rodku Kultury w Górzycy uroczy?cie
 zainaugurowano Otwarcie Roku Kulturalnego 2008/2009.  Wieczór rozpocz??
 si? monodramem „ Oszala?a” w wykonaniu Magdaleny Tkacz- Laureatki
 Ogólnopolskiego Przegl?du Monodramistów w Zgorzelcu.
Czytaj całość…
 
INAUGURACJA ROKU KULTURALNEGO!

10 pa?dziernika na sali konferencyjnej w Centrum Spotka? Polsko-Niemieckich
odb?dzie si? uroczysta inauguracja roku kulturalnego 2008/2009.
W programie znajd? si? m.in.: „Oszala?a” - monodram Magdy Tkacz – Laureatki
Ogólnopolskiego Przegl?du Monodramistów w Zgorzelcu,
prezentacja multimedialna dzia?a? kulturalno-sportowych oraz podzi?kowanie
wszystkim, którzy si? do tych dzia?a? przyczynili, prezentacja dorobku amatorskiego
ruchu artystycznego: Zespó? ?piewaczy „Odrzanki”, „Górzyczanie” oraz Górzycka Kapela Ludowa. 

 

 
UWAGA TENISI?CI -- ZMIANA TERMINU TURNIEJUI!!!

 

Wszystkich mi?o?ników tenisa ziemnego informujemy, ?e  Turniej
 o Puchar Starosty S?ubic odb?dzie si?  w sobot? (18.10.2008r.) godz.9.30
na terenie Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego przy ul.
Ró?anej 41. Wpisowe 20z? od osoby. Zapisy do pi?tku (17.10.2008r.)

Telefon kontaktowy: 0957591584

 
«« start « poprz. 111 112 113 114 115 116 117 118 nast. » koniec »»

Pozycje :: 1233 - 1243 z 1292