Aktualności
Turniej Pi?ki Siatkowej o Puchar Przewodnicz?cej Rady Gminy 02.05.2009r. - zdj?cia
Dnia 02.05.2009r. o godz. 10:00 rozegrany zosta? Turniej Pi?ki Siatkowej o Puchar Przewodnicz?cej Rady Gminy. W Turnieju wzie?y udzia? tylko dwie dru?yny zespó? z Rzepina oraz gospodarze Odra Górzyca.
Mecz wygra? zespó? z Rzepina 3:1 w setach.

Puchary oraz pami?tkowe dyplomy wr?czy?a Przewodnicz?ca Rady Gminy Pani Maria Syktus podczas uroczystego podsumowania.Organizatorzy zapewnili ciep?y posi?ek.
Czytaj całość…
 
MAJOWY TURNIEJ WSI

 

W trosce o zachowanie tradycji oraz integracj? spo?eczno?ci lokalnej Gminny O?rodek Kultury przeprowadzi? II edycj? Turnieju Wsi nosz?cego od tego roku nazw? "Wie? z tradycjami".            

Czytaj całość…
 
POLSKA BIEGA 7 - 9 maja
Szósta edycja Polska Biega ju? nied?ugo - w weekend 7-9 Maja !
7 MAJA o godz. 10.00 zapraszamy na start wszystkich mi?o?ników biegania do wzi?cia udzia?u             w ogólnopolskiej akcji pn. „Polska biega”. Zbiórka przy Urz?dzie Gminy w Górzycy. Trasa b?dzie bieg?a wzd?u? ul. 1 Maja do parku przy ul. Ogrodowej, nast?pnie wzd?u? kana?u. Fina? przewidziano na terenie Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego. Ca?o?? zostanie zwie?czona ogniskiem i wspólnym pieczeniem kie?basek.
Organizacji biegu podj??o si? równie? so?ectwo Sta?sk. Osoby chc?ce wystartowa? w miejscowo?ci Sta?sk powinny wstawi? si? w dniu
09.05.2010r. o godz. 10.00 przy znanej wszystkim siatkarzom oraz mieszka?com ,,CHATY WUJA CZESIA"
Zapraszamy!
 
SPRAWOZDANIE z eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju w Ruchu Drogowym
Poni?ej przedstawiamy wyniki Ogólnopolskiego Turnieju  w Ruchu Drogowym oraz  fotorelacj?.
Czytaj całość…
 
Zapraszamy na majówk? !
Program II Edycji Turnieju Wsi
Czytaj całość…
 
Rozegrano ,,I Letnie Grand Prix Intermarche w tenisie ziemnym 2009"
W dniach 26.04.2009r rozegrany zosta? turniej tenisa ziemnego
p.n. ,,I Letnie Grand – Prix Intermarche w tenisie ziemnym 2009”.
Turniej rozgrywany by? w przepi?knie po?o?onym
o?rodku, Kompleksie Sportowo-Rehabilitacyjnym w Górzycy.

Czytaj całość…
 
Wiosn? w Gminnym O?rodku Kultury

 

 
Wyniki IV turnieju tenisa sto?owego ' GRAND PRIX GÓRZYCY '2009 - fotorelacja
W sobot? 18 kwietnia 2009r. rozegrano w Górzycy IV i ostatni turniej tenisa sto?owego z cyklu Grand Prix Górzycy ‘2009.
W zawodach rywalizowa?o 31 zawodników w czterech kategoriach:
-szko?y podstawowe
-gimnazja
-do 40 lat
-powy?ej 40 lat
Zawody rozegrano systemem „do dwóch przegranych” (SP ), w pozosta?ych kategoriach obowi?zywa? system „ka?dy z ka?dym”.
Wyniki ko?cowe:
Czytaj całość…
 
Powiatowy Turniej Wiedzy o Bezpiecze?stwie w Ruchu Drogowym

Informujemy, ?e w zwi?zku z zapowiedzian? wizyt? Senatora Rzeczpospolitej Polskiej Pana Henryka Macieja Wo?niaka, który obj?? honorowy patronat nad XXXIII Powiatowym Turniejem Wiedzy o Bezpiecze?stwie w Ruchu Drogowym w dniu 25 kwietnia 2009r. uroczyste otwarcie nast?pi o godz. 9.45. Serdecznie zaprzaszamy!

 
I Letnie Grand Prix Intermarche w tenisie ziemnym
Czytaj całość…
 
Zobacz też…
«« start « poprz. 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 nast. » koniec »»

Pozycje :: 1211 - 1221 z 1315