Aktualności
Podsumowanie Letniego Grand Prix - Intermarche w tenisie ziemnym turniej MASTERS
Wszystkich ch?tnych zapraszamy na podsumowanie
Letniego Grand Prix - Intermarche w tenisie ziemnym
Górzyca 2008r. ,w którym we?mie udzia? o?miu
najlepszych zawodników po dwóch turniejach kwalifikacyjnych.
Startujemy w sobot? 12 lipca 2008r. o godz. 10.00 na
terenie Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego .
 
Turniej Pi?ki No?nej OLDBOJÓW o Puchar Prezesa Firmy RAVEN Zako?czony
 W dniu 6.07.2008 r.( niedziela) na Kompleksie Sportowo-Rehabilitacyjnym
w Górzycy odby? si? Turniej Pi?ki No?nej OLDBOJÓW z udzia?em zespo?ów:
KS „POLONIA” Nowy Tomy?l, „OLDBOYS” S?ubice, KKP „CELULOZA” Kostrzyn
nad Odr?, MKS „ CZARNI-BROWAR” Witnica, KKS „LECH” Pozna? oraz
gospodarzy KS „ODRA” Górzyca.
Czytaj całość…
 
Rozegrany zosta? Memoria?owy Turniej im Ryszarda Domaga?y
W dniach 05.07.2008r rozegrany zosta?
Memoria?owy Turniej im. Ryszarda Domaga?y.
Turniej rozgrywany by? w przepi?knie po?o?onym
o?rodku, Kompleksie Sportowo-Rehabilitacyjnym w Górzycy.
Czytaj całość…
 
Fetsyn w Laskach Lubuskich!!!
12 lipca odb?dzie si? uroczyste otwarcie ?wietlicy wiejskiej
po??czone z Letnim Festynem Sportowo-Rekreacyjnym.
W programie:
Czytaj całość…
 
OGÓLNOPOLSKI SUKCES ODRZANEK!
Zespó? ?piewaczy „Odrzanki” zosta? LAUREATEM XVI
Ogólnopolskiego Festiwalu Grup ?piewaczych Ziemia
i Pie?? Szprotawa 2008, który odbywa? si? w dniach 4-6 lipca.
 
Kiedy ?mieje si? dziecko, ?mieje si? ca?y ?wiat!!!
W ramach dzia?a? podejmowanych pod has?em programu
pomocy dzieciom Bank Dzieci?cych U?miechów,
Fundacja Bank Zachodni WBK po rozpatrzeniu wniosku
z?o?onego przez Gminny O?rodek Kultury w Górzycy
przyzna?a kwot? 1.200,00z?., na organizacj?
jednodniowej wycieczki do Pobierowa w dniu 4 lipca 2008r.
Czytaj całość…
 
GWIAZDY PI?KI NO?NEJ W GÓRZYCY!!!

Zapraszamy sympatyków  gry w pi?k? no?n? na TURNIEJ PI?KI NO?NEJ „OLDBOJÓW”
O PUCHAR PREZESA FIRMY „RAVEN” , który odb?dzie si? w dniu
06.07.2008 r.(NIEDZIELA) o godz. 10.00 na Kompleksie
Sportowo-Rehabilitacyjnym w Górzycy, ul. Ró?ana 41 z udzia?em :

Czytaj całość…
 
Memoria?owy turniej tenisa ziemnego im. Ryszarda Domaga?y
W dniu 05/07/2008 na kortach tenisowych Kompleksu
Sportowo-Rehabilitacyjnego w Górzycy odb?dzie si?
Memoria?owy Turniej Tenisa Ziemnego im. Ryszarda Domaga?y,
którego organizatorem jest Gminny O?rodek Kultury w Górzycy.
Czytaj całość…
 
REGULAMIN XI OGÓLNOPOLSKIE IGRZYSKA LZS S?UBICE 2008
Czytaj całość…
 
Jak to bywa na biesiadach....
W niedzielne popo?udnie dn. 22 czerwca zespó?
?piewaczy „Odrzanki” uczestniczy? w VI
Przegl?dzie Piosenki Biesiadnej
zorganizowanej przez Zwi?zek Emerytów
Rencistów i Inwalidów Kostrzyn nad Odr?.
Czytaj całość…
 
«« start « poprz. 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 nast. » koniec »»

Pozycje :: 1200 - 1210 z 1239