Aktualności
Powiatowy Turniej Wiedzy o Bezpiecze?stwie w Ruchu Drogowym

Informujemy, ?e w zwi?zku z zapowiedzian? wizyt? Senatora Rzeczpospolitej Polskiej Pana Henryka Macieja Wo?niaka, który obj?? honorowy patronat nad XXXIII Powiatowym Turniejem Wiedzy o Bezpiecze?stwie w Ruchu Drogowym w dniu 25 kwietnia 2009r. uroczyste otwarcie nast?pi o godz. 9.45. Serdecznie zaprzaszamy!

 
I Letnie Grand Prix Intermarche w tenisie ziemnym
Czytaj całość…
 
Tenis Ziemny dla Kobiet
Tworzymy grup? tenisow? wszystkie ch?tne panie z gminy Górzyca zapraszamy na pierwsze spotkanie, które odb?dzie si? we wtorek (21 kwietnia) o godzinie 18.00. Wskazany strój sportowy.Sprz?t zapewnia organizator.  Miejsce spotkania: korty tenisowe przy Kompleksie Sportowo-Rehabilitacyjnym w Górzycy.

 
Wielkanocny Konkurs Recytatorski - Protokó? i fotorelacja
Wielkanocny Konkurs Recytatorski ju? za nami. Przed komisj? konkursow?, sk?adaj?c? si? z samych nauczycielek polonistek, zaprezentowa?o si? 40 uczestników. W?ród wyst?puj?cych by?y zarówno przedszkolaki, uczniowie szkó? podstawowych, gimnazjów oraz 1 doros?y.
Tematyka wierszy by?a ró?norodna:
Wielkanoc, patriotyczna poezja Broniewskiego, wojenne wiersze K.K. Baczy?skiego, tak?e ballady A.Mickiewicza.
Zwyci?zcom nagrody ksi??kowe wr?czy?y Pani Dyrektor Gminnego O?rodka Kultury Ma?gorzata Gniewczy?ska, Pani Sekretarz
Gminy Górzyca Maria Palichleb oraz Pani Przewodnicz?ca Rady Gminy Maria Syktus.
Po wyst?pach wszyscy zostali zaproszeni na wielkanocny pocz?stunek z jajkiem w roli g?ównej.

 

Czytaj całość…
 
Ogólnopolski Turniej Bezpiecze?stwa w Ruchu Drogowym
Dnia 25 kwietnia 2009r. na terenie Kompleksu Sportowo - Rehabilitacyjnego w Górzycy odb?d? si? powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpiecze?stwa w Ruchu Drogowym, którego uczestnikami b?d? uczniowie szkó? podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu s?ubickiego.

Czytaj całość…
 
Wyniki oraz fotorelacja Sztafetowych Bigów Prze?ajowych 31.03.2009r.
W dn. 31.03.2009 r. odby?y si? zgodnie z kalendarzem imprez sportowych
„Sztafetowe Biegi Prze?ajowe” w ramach POWIATOWEJ OLIMPIADY M?ODZIE?Y powiatu s?ubickiego na Kompleksie Sportowo-Rehabilitacyjnym w Górzycy w kategorii Szkó? Podstawowych ( dziewcz?t i ch?opców), Szkó? Gimnazjalnych ( dziewcz?t i ch?opców) oraz Szkó? Ponadgimnazjalnych ( dziewcz?t i ch?opców).
Czytaj całość…
 
Turniej z tradycj?.
W niedzielne przedpo?udnie 29 marca na sali gimnastycznej w Centrum Spotka? Polsko-Niemieckich zosta? rozegrany Turniej Pi?ki Siatkowej o Puchar Dyrektora Gminnego O?rodka Kultury w którym udzia? wzi??y zespo?y z Drezdenka, Kostrzyna oraz Górzycy.                                               
Czytaj całość…
 
KLASYFIKACJA PO III EDYCJACH TURNIEJACH TENISA STO?OWEGO GRAND PRIX GÓRZYCY '2009
Czytaj całość…
 
WYNIKI III EDYCJI TURNIEJU TENISA STO?OWEGO GRAND PRIX GÓRZYCY 2009

W sobot? 28 III 2009r. w godzinach popo?udniowych rozegrano III turniej tenisa sto?owego z cyklu Grand Prix Górzycy w tenisie sto?owym.  Przy bardzo wysokiej frekwencji (35 uczestników) zawody rozegrano  - zgodnie z regulaminem – w czterech kategoriach wiekowych. Rywalizacja toczy?a si? przez ponad 2,5 godziny na pi?ciu sto?ach.
Poni?ej przedstawiam zwyci?zców w poszczególnych kategoriach:Czytaj całość…
 
Koncert ku czci Jana Paw?a II
Serdecznie zapraszamy Wszystkich mieszka?ców Gminy na uroczysty koncert "Memento Mori - wspomnienie o Janie Pawle II" po??czony z czytaniem poezji, który odb?dzie si? dnia 5 kwietnia 2009r. o godz. 17:00 w Ko?ciele pw. Matki ?aski Bo?ej w Górzycy.
 
«« start « poprz. 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 nast. » koniec »»

Pozycje :: 1200 - 1210 z 1296