Aktualności
72 MISTRZOSTWA POLSKI W KOLARSTWIE PRZE?AJOWYM GÓRZYCA 10-11.01.2009
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszka?ców gminy, sympatyków kolarstwa
prze?ajowego oraz wszystkich pragn?cych prze?y? mocne wra?enia na MISTRZOSTWA POLSKI
W KOLARSTWIE PRZE?AJOWYM - Górzyca 2009, które odb?d? si?w dniach 09-11 stycznia 2009 r.
na terenie Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego w Górzycy. Celem zawodów jest
wy?onienie Mistrzów Polski w kolarstwie  prze?ajowym w kategoriach: juniorka m?odsza,
junior m?odszy, junior, kobiety OPEN (juniorki i elita), Orlik (do 23 lat), elita pow.
23 lat oraz popularyzacja kolarstwa prze?ajowego w?ród dzieci i m?odzie?y w Polsce,
jak równie? promocja Gminy Górzyca i Powiatu S?ubickiego na arenie ogólnopolskiej.
Mistrzostwa organizowane s? przez Gminny O?rodek Kultury w Górzycy, Urz?d Gminy w Górzycy,
Polski Zwi?zek Kolarski oraz przy wsparciu szerokiego grona sponsorów.
Poni?ej przedstawiamy program zawodów:
Czytaj całość…
 
ORKIESTRA GOR?CYCH SERC
Zapraszamy wszystkich mieszka?ców na XVII Fina? WO?P,
który odb?dzie si? 11 stycznia 2009r.
w Centrum Spotka? Polsko-Niemieckich.
Startujemy o 16.30!!!

Czytaj całość…
 
W Bo?onarodzeniowym nastroju...
28 grudnia w Ko?ciele pw. Matki ?aski Bo?ej w Górzycy
odby? si? uroczysty Koncert Bo?onarodzeniowy zorganizowany przez
Fundacj? Lubuska Camerata oraz Gminny O?rodek Kultury w Górzycy.
Czytaj całość…
 
FESTIWAL ANIO?ÓW ROZSTRZYGNI?TY !!!
PROTOKÓ?
Z PRZEPROWADZENIA II EDYCJI FESTIWALU ANIO?ÓW
GÓRZYCA – 12.12.2008r.

Czytaj całość…
 
Dzie? Misia - impreza w Gminnej Bibliotece Publicznej w Górzycy
25 listopada przypada Mi?dzynarodowy Dzie? Pluszowego Misia.
W zwi?zku z tym ?wi?tem Biblioteka Publiczna zamieni?a si? w
krain? misiów – Misiolandi?. Odwiedzili j? uczniowie klas 1 – 6,
dzieci z „zerówki”, a nawet najm?odsi czytelnicy w wieku 4-5 lat 
(w sumie ponad 40 osób).
Czytaj całość…
 
REGULAMIN PUCHARU POLSKI W KOLARSTWIE PRZE?AJOWYM GÓRZYCA  13/14. 12.2008
Czytaj całość…
 
FESTIWAL ANIO?ÓW
Zapraszamy wszystkich ch?tnych na II edycj? Festiwalu Anio?ów,
który odb?dzie si? dn. 12.12.2008r. o godz. 9.00 w
Centrum Spotka? Polsko-Niemieckich.
Czytaj całość…
 
MIKO?AJKI Z GMINNYM O?RODKIEM KULTURY

                                                                                 „Cz?owiek jest wielki nie przez to co ma,                                                                                       nie przez to kim jest, lecz przez to                                              Szanowni Pa?stwo,                                                   czym si? dzieli z innymi”
                                                                                                                         /Jan Pawe? II/

Gminny O?rodek Kultury w Górzycy pragnie zaprosi? Pa?stwa Firm?
do udzia?u w akcji „Miko?ajki '2008” organizowanej 6 grudnia 2008r.
przez nasz? instytucj? dla dzieci z terenu gminy Górzyca.
Czytaj całość…
 
OTWARCIE ROKU KULTURALNEGO 2008/2009
10 pa?dziernika 2008 r. w Gminnym O?rodku Kultury w Górzycy uroczy?cie
 zainaugurowano Otwarcie Roku Kulturalnego 2008/2009.  Wieczór rozpocz??
 si? monodramem „ Oszala?a” w wykonaniu Magdaleny Tkacz- Laureatki
 Ogólnopolskiego Przegl?du Monodramistów w Zgorzelcu.
Czytaj całość…
 
INAUGURACJA ROKU KULTURALNEGO!

10 pa?dziernika na sali konferencyjnej w Centrum Spotka? Polsko-Niemieckich
odb?dzie si? uroczysta inauguracja roku kulturalnego 2008/2009.
W programie znajd? si? m.in.: „Oszala?a” - monodram Magdy Tkacz – Laureatki
Ogólnopolskiego Przegl?du Monodramistów w Zgorzelcu,
prezentacja multimedialna dzia?a? kulturalno-sportowych oraz podzi?kowanie
wszystkim, którzy si? do tych dzia?a? przyczynili, prezentacja dorobku amatorskiego
ruchu artystycznego: Zespó? ?piewaczy „Odrzanki”, „Górzyczanie” oraz Górzycka Kapela Ludowa. 

 

 
«« start « poprz. 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 nast. » koniec »»

Pozycje :: 1145 - 1155 z 1205