Aktualności
REGULAMIN PUCHARU POLSKI W KOLARSTWIE PRZE?AJOWYM GÓRZYCA  13/14. 12.2008
Czytaj całość…
 
FESTIWAL ANIO?ÓW
Zapraszamy wszystkich ch?tnych na II edycj? Festiwalu Anio?ów,
który odb?dzie si? dn. 12.12.2008r. o godz. 9.00 w
Centrum Spotka? Polsko-Niemieckich.
Czytaj całość…
 
MIKO?AJKI Z GMINNYM O?RODKIEM KULTURY

                                                                                 „Cz?owiek jest wielki nie przez to co ma,                                                                                       nie przez to kim jest, lecz przez to                                              Szanowni Pa?stwo,                                                   czym si? dzieli z innymi”
                                                                                                                         /Jan Pawe? II/

Gminny O?rodek Kultury w Górzycy pragnie zaprosi? Pa?stwa Firm?
do udzia?u w akcji „Miko?ajki '2008” organizowanej 6 grudnia 2008r.
przez nasz? instytucj? dla dzieci z terenu gminy Górzyca.
Czytaj całość…
 
OTWARCIE ROKU KULTURALNEGO 2008/2009
10 pa?dziernika 2008 r. w Gminnym O?rodku Kultury w Górzycy uroczy?cie
 zainaugurowano Otwarcie Roku Kulturalnego 2008/2009.  Wieczór rozpocz??
 si? monodramem „ Oszala?a” w wykonaniu Magdaleny Tkacz- Laureatki
 Ogólnopolskiego Przegl?du Monodramistów w Zgorzelcu.
Czytaj całość…
 
INAUGURACJA ROKU KULTURALNEGO!

10 pa?dziernika na sali konferencyjnej w Centrum Spotka? Polsko-Niemieckich
odb?dzie si? uroczysta inauguracja roku kulturalnego 2008/2009.
W programie znajd? si? m.in.: „Oszala?a” - monodram Magdy Tkacz – Laureatki
Ogólnopolskiego Przegl?du Monodramistów w Zgorzelcu,
prezentacja multimedialna dzia?a? kulturalno-sportowych oraz podzi?kowanie
wszystkim, którzy si? do tych dzia?a? przyczynili, prezentacja dorobku amatorskiego
ruchu artystycznego: Zespó? ?piewaczy „Odrzanki”, „Górzyczanie” oraz Górzycka Kapela Ludowa. 

 

 
UWAGA TENISI?CI -- ZMIANA TERMINU TURNIEJUI!!!

 

Wszystkich mi?o?ników tenisa ziemnego informujemy, ?e  Turniej
 o Puchar Starosty S?ubic odb?dzie si?  w sobot? (18.10.2008r.) godz.9.30
na terenie Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego przy ul.
Ró?anej 41. Wpisowe 20z? od osoby. Zapisy do pi?tku (17.10.2008r.)

Telefon kontaktowy: 0957591584

 
XI OGÓLNOPOLSKIE IGRZYSKA LZS W KOLARSTWIE SZOSOWYM PODSUMOWANE!
23 wrze?nia w klubie „Olimpijczyk” OSIR S?ubice odby?o si? uroczyste
podsumowanie XI OGÓLNOPOLSKICH IGRZYSK LZS W
KOLARSTWIE SZOSOWYM – S?ubice-Górzyca '2008.
Czytaj całość…
 
ZAPRASZAMY NA KONCERTY!
Maj?c na wzgl?dzie niezadowalaj?cy dost?p mieszka?ców wsi
do szeroko rozumianej kultury, Gminny O?rodek Kultury przygotowa?
projekt pn. Mi?dzynarodowy Festiwal Muzyczny ?ladami Biskupstwa Lubuskiego.
Czytaj całość…
 
XI OGÓLNOPOLSKIE IGRZYSKA L.Z.S. S?UBICE 2008 GÓRZYCA 29-30 CZERWCA
ORGANIZATORZY: KRAJOWE ZRZESZENIE
LUDOWYCH ZESPO?ÓW SPORTOWYCH,
URZ?D MARSZA?KOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO,
STAROSTWO POWIATU S?UBICKIEGO
URZ?D GMINY GÓRZYCA

Czytaj całość…
 
II Edycja turnieju pi?ki siatkowej " PARK VOLLEY "
W dniu 24.08.2008r. w Sta?sku odby?a si? kolejna
II edycja turnieju pi?ki siatkowej " PARK-VOLLEY"o Puchar
Dyrektora Gminnego O?rodka Kultury w Górzycy.
Czytaj całość…
 
Zobacz też…
«« start « poprz. 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 nast. » koniec »»

Pozycje :: 1079 - 1089 z 1134