Aktualności
Turniej Pi?ki Siatkowej - Parkowej
Serdecznie zapraszamy 18 lipca (sobota) o godz. 14:00 do Sta?ska na I Edycje Turnieju Pi?ki Siatkowej - Parkowej o Puchar Dyrektora Gminnego O?rodka Kultury w Górzycy. W programie oprócz wzmaga? siatkarskich gry i zabawy dla dzieci, a wieczorem zabawa taneczna.Zabierzcie ze sob? swoje rodziny i dobry humor!
 
K O M U N I K A T

W dniu 4-5.07.2009 r. odby? si? na p?ycie g?ównej Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego Turniej Pi?ki No?nej „Oldboji” o Puchar Prezesa Firmy „RAVEN”.

Celem turnieju by?a popularyzacja gry w pi?k? no?n? w?ród starszego spo?ecze?stwa gminy i regionu Ziemi Lubuskiej.

Czytaj całość…
 
Ziemia i Pie?? - Odrzanki wyró?nione!

W pierwszy weekend lipca zespó? ?piewaczy „Odrzanki” wzi?? udzia? w XVII Ogólnopolskim Festiwalu Grup ?piewaczych „Ziemia i Pie??” zorganizowanym przez: Szprotawski Dom Kultury, Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze, Urz?d Miejski w Szprotawie pod patronatem Marsza?ka Województwa Lubuskiego Marcina Jab?o?skiego i Burmistrza Szprotawy Franciszka Sitko. Decyzj? Rady Artystycznej zespó? otwiera? uroczysta Gal? i zdoby? wyró?nienie oraz nagrod? Towarzystwa Ubezpiecze? i Reasekuracji „Warta” S.A.


Czytaj całość…
 
III Turniej o Puchar Prezesa Gospodarczego Banku Spó?dzielczego w Gorzowie Wielkopolskim Górzyca 200
W dniach 20-21.06.2009r rozegrany zosta? turniej tenisa ziemnego
p.n. ,,III Turniej o Puchar Prezesa Gospodarczego Banku Spó?dzielczego w Gorzowie Wielkopolskim.
Turniej rozgrywany by? w przepi?knie po?o?onym
o?rodku, Kompleksie Sportowo-Rehabilitacyjnym w Górzycy.

Czytaj całość…
 
INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA SZKÓ? PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH W TENISIE ZIEMNYM GÓRZYCA 16.06.2009
Na starcie stan??o 10 zawodników z powiatu s?ubickiego, m.in  S?ubic, O?na Lubuskiego i Górzycy. Turniej rozgrywany by? systemem pucharowym.
Klasyfikacja ko?cowa przedstawia si? nast?puj?co:
Czytaj całość…
 
Rozegrano ,,II Letnie Grand Prix Intermarche w tenisie ziemnym 2009"
W dniach 27.06.2009r rozegrany zosta? turniej tenisa ziemnego
p.n. ,,II Letnie Grand – Prix Intermarche w tenisie ziemnym 2009”.
Turniej rozgrywany by? w przepi?knie po?o?onym
o?rodku, Kompleksie Sportowo-Rehabilitacyjnym w Górzycy.
Czytaj całość…
 
Turniej Pi?ki No?nej "OLDBOYI" o Puchar Prezesa Firmy "RAVEN"


Dnia 4 lipca o godz. 13:00 na p?ycie g?ównej Kompleksu Sportowo Rehabilitacyjnego w Górzycy odb?dzie si? Turniej Pi?ki No?nej "OLDBOYI" o Puchar Prezesa Firmy "RAVEN".

W Turnieju udzia? bior?:


* "Celuloza" Kostrzyn nad Odr?,

* "Czarni-BROWAR" Witnica,

* "Odra" Górzyca,

* "Komenda Miejska Policji" w Gorzowie Wlkp.

Mecz fina?owy - 5 lipca godz. 15:00
Wszystkich kibiców serdecznie zapraszamy!!

 
Zmiana godzin otwarcia

Wakacyjna zmiana godzin otwarcia Centrum Spotka? Polsko-Niemieckich!


Uprzejmie informujemy, ?e z dniem 1 lipca 2009r. Centrum Spotka? Polsko-Niemieckich b?dzie czynne od poniedzia?ku do pi?tku w godz. 9.00-17.00.

 
Szkolenie Mama Aktywna Zawodowo - Zako?czono

Dnia 23.06.2009r. w Gminnym Centrum Informacji w Górzycy zako?czy?o si? bezp?atne szkolenie "Mama Aktywna Zawodowo".
W projekcie uczestniczy?o 20 kobiet z terenu Gmina Górzyca. Panie uczestniczy?y w warsztatach dwudniowych, które pozwoli?y na wybór szkolenia. Dosz?y do tego rozmowy indywidualne  z doradc?, które okre?li?y potrzeby oraz kierunek.

Czytaj całość…
 
?egnaj, ?egnaj nam przedszkole
22 czerwca 2009 r. w Pracowni Edukacji Kulturalnej odby?o si? po raz pierwszy zako?czenie roku szkolnego. W tym roku Pracowni? opu?ci?o 16 dzieci, które od 1 wrze?nia ucz?szcza? b?d? do „Zerówki”. Wszyscy mali absolwenci otrzymali pami?tkowe dyplomy i nagrody ksi??kowe. Dzieci przedstawi?y krótki program artystyczny. Pani Dyrektor i wychowawczyni po?egna?y dzieci oraz podzi?kowa?y rodzicom za aktywn? wspó?prac?. Od dzi? do 1 wrze?nia wszyscy maj? wakacje!
 
«« start « poprz. 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 nast. » koniec »»

Pozycje :: 1013 - 1023 z 1147