KWIETNY BIEG '2008
GÓRZYCA

"Sport to dobrowolne pokonywanie trudno?ci ... Sport uczy zwyci??a?,    
        uczy przegrywa?, uczy walczy? z godno?ci? i honorem, uczy ?y?...”

Sztafeta Kwietnego Biegu dotar?a do granic Gminy Górzyca w pó?nych godzinach nocnych.
Biegaczy uroczy?cie powita?a Dyrektor Gminnego O?rodka Kultury
Pani Ma?gorzata Gniewczy?ska, pracownik Kompleksu Sportowo-
Rehabilitacyjnego Pani Wioletta Sitko oraz dwóch przedstawicieli
dru?yny siatkarskiej KS Odra -Górzyca: Adam Kierski i Marcin Pitek,
którzy godnie reprezentowali gmin? na trasie biegu.

Pe?na kontrola s?u?b porz?dkowych tj.Stra?y Granicznej, Stra?y Miejskiej w S?ubicach,
Komendy Powiatowej Policji  zapewni?a bezpiecze?stwo na trasie.
Sztafeta opu?ci?a teren gminy we wczesnych godzinach rannych.   

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »