Turniej pi?ki siatkowej o Puchar Przewodnicz?cej Rady Gminy Górzyca
Dnia 04.05.2008r. Gminny O?rodek Kultury w Górzycy wraz z K.S ,,Odra"
Górzyca zorganizowa? Turniej pi?ki siatkowej o Puchar Przewodnicz?cej Rady
Gminy Górzyca Marii Syktus.

 

 

Turniej rozgrywany by? systemem ,,ka?dy z ka?dym" do dwóch wygranych setów.
Wystartowa?y nast?puj?ce dru?yny: K.S.,,Odra" Górzyca,
 ,,Oldboys" Górzyca, ,,XXL" Kostrzyn, ,,Debe?ciaki" O?no
Lubuskie. Turniej mia? za zadanie propagowanie pi?ki siatkowej na terenie
Gminy Górzyca i sta? na bardzo wysokim poziomie. Klasyfikacja przedstawia si?
nast?puj?co:

1 miejsce - K.S. ,,Odra" Górzyca
2 miejsce - ,,Debe?ciaki" O?no Lubuskie
3 miejsce - ,,XXL" Kostrzyn
4 miejsce - ,,Oldboys" Górzyca

Okaza?e puchary oraz dyplomy wr?czy?a pani Przewodnicz?ca Rady Gminy
Maria Syktus. Podsumowali?my zdj?ciami wszystkich dru?yn oraz przepysznymi
kie?baskami przygotowanymi przez panie kucharki z Gminnego O?rodka Kultury w
Górzycy.

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »