Grand Prix w tenisie sto?owym Zako?czone

W sobot? 03.05.2008r. na sali gimnastycznej w Centrum Spotka? Polsko-Niemieckich  odby? si? ostatni turniej tenisa sto?owegoz cyklu  Grand Prix w tenisie sto?owym Górzyca 2008''
Organizatorem turnieju by? pan Robert Wojtczak wraz z Gminnym O?rodkiem Kultury w Górzycy.

 

 

Klasyfikacja ko?cowa po 4 turniejach tenisa sto?owego przedstawia si? nast?puj?co:

 

SP:

I – Kuzio Kamil – SP Górzyca;                                                                                                 

II – Pomiet?o Bartosz  - SP Czarnów;

III – Karpuk Kamil – SP Czarnów;

GIMNAZJUM:

I – Juszkiewicz Aleksy – Gimnazjum S?o?sk;

II – Bujak Grzegorz – Gimnazjum Górzyca;

III – Le?niak Daniel – Gimnazjum Górzyca;

OPEN:

I – Wojtczak Robert – Czarnów;

II – Niedba?a Grzegorz – S?o?sk;

III – Burkiewicz Marek – S?o?sk.

 

 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »