GÓRZYCA  gotowi, by przyby? NA RATUNEK! (foto)
Niewielka gmina Górzyca zebra?a podczas 22. Fina?u Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy kwot?  12.591,94 z?. Mieszka?cy otworzyli szeroko swoje serca na dzieci i osoby starsze – bo to w?a?nie im dedykowane by?o orkiestrowe granie. Ju? od godz. 15.00 w Gminnym O?rodku Kultury rozbrzmiewa?a orkiestrowa  muzyka, a scen? opanowali najm?odsi mieszka?cy Górzycy – przedszkolaki z Pracowni Edukacji Kulturalnej,  z oddz. przedszkolnego przy SP w Górzycy . Cz?stk? siebie ofiarowali równie? uczniowie kl. I-IV Szko?y Podstawowej. By?y radosne pl?sy, anielskie klimaty, piosenki z zimow? aur? w tle, wiersze, jase?ka i pastora?ki…

Swój kunszt artystyczny pokazali tak?e: jeden z laureatów  Festiwalu Anio?ów Filip Saputa             z Górzycy, Górzycka Kapela Ludowa, zespó? wokalny RYTMOS dzia?aj?cy przy S?ubickim Miejskim O?rodku Kultury. Po wyst?pach lokalnych „artystów” przyszed? czas na taniec zainspirowany po??czeniem elementów ta?ców latynoameryka?skich oraz elementów fitness. Do zumby porwa?a wszystkich energiczna instruktorka Pani Sandra Scholneich. W trakcie popisów scenicznych licytowano gad?ety podarowane przez Jurka Owsiaka, lokalnych darczy?ców i inne osoby prywatne.
Za symboliczn? kwot? mo?na by?o sta? si? posiadaczem koszulki z logo WO?P, puchowej ko?dry, poduchy, tryptyku… Dzi?ki zaanga?owaniu Pana Damiana Fedorowicza Wiceprezesa Polskiego Zwi?zku Zapa?ników mo?na by?o zdoby? fotk? z autografem znanych polskich zapa?ników, medalistów olimpijskich np. Andrzeja Supronia, Andrzeja Wro?skiego, W?odzimierza Zawadzkiego czy Józefa Tracza. Na mi?o?ników tenisa ziemnego czeka?o zdj?cie Caroline Wozniacki z autografem, a na wiernych fanów pi?ki no?nej kalendarz i koszulka zawodnika polskiej ekstraklasy Korony Kielce graj?cego na pozycji obro?cy – Kamila Sylwestrzaka, mieszka?ca Górzycy. Po emocjach zwi?zanych z licytacj? przyszed? czas na gwiazd? wieczoru. Charyzmatyczny zespól LORD z najwi?kszymi przebojami grupy Queen  oraz z  rockowymi  balladami  lat '80  takich wykonawców jak: Bon Jovi, B.Adams, E.Clapton, Europe, Guns N' Roses, KISS, INXS, Scorpions ,TOTO , VanHalen , Whitesnake , Lady Pank, Perfect… S?owem: dobry, stary rock w wykonaniu m?odych i utalentowanych muzyków. Punktualnie o 20 nad Górzyc? rozb?ys?o ?wiate?ko do nieba.
W trakcie trwania programu artystycznego mo?na by?o bezp?atnie zbada? poziom cukru we krwi i wykona? pomiar ci?nienia krwi, skorzysta? z szerokiej gamy materia?ów edukacyjnych przy stoisku przygotowanym przez przychodni? „MEDYK” Górzyca.
Aby umili? pobyt w Gminnym O?rodku Kultury przygotowano dla uczestników 22. fina?u serduszka szcz??cia, aromatyczn? kawk? i herbat?, pyszne ciasto, lukrowane pierniczki, piero?ki i przeró?ne pra?ynki. Najm?odsi mogli pomalowa? sobie twarz, by  cho? na chwil? wcieli? si? w postaci ulubionych bohaterów bajkowych.
Na ulicach gminy Górzyca kwestowa?o te? 30 wolontariuszy. Najlepsi w?ród wolontariuszy okazali si?: Pani Monika Ptak, Pani Magdalena Kowalczyk oraz Michalina Truszkowska.
W tym miejscu warto podkre?li?, ?e orkiestra rozbrzmiewa?a tak?e w Pami?cinie i ?abicach dzi?ki zaanga?owaniu Niepublicznej Szko?y Podstawowej.  
Fina? nie móg?by si? odby?, gdyby nie wsparcie wielu ludzi dobrej woli. Kierujemy podzi?kowania do osób, instytucji i wszystkich ofiarodawców fantów na licytacj? - na których jak co roku mogli?my liczy?: Pani Anna Kowalczyk, Pani Agnieszka Hytry, Pani Wioletta Stolarska, Pani Anna Kwiek-Judycka, Pani ?aneta Grala, Pani Anna Koz?owska, Pani And?elika Burzy?ska, Pani Beata Dziemidowicz, Pani Bo?ena S?aby, Pani Stanis?awa Fr?cala, Pani Justyna Kaszkowiak, Pani Danuta Wróbel, Pani Irena Abrasowicz, Pani Janina Dziemidowicz, Pani Czes?awa Pakos, Pani Dagmara Mi?ek-Kwiatkowska, Pan Kamil Sylwestrzak, Pani Magdalena Sawiak, Pani Barbara Mirowska.
S?owa podzi?kowa? nale?? si? tym, którzy zagrali razem z nami, a byli to:
BS O?no Lubuskie Oddzia? w Górzycy,  przychodnia MEDYK Górzyca, Zespó? Szkó? w Górzycy, Oddzia? Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Górzycy, Niepubliczna Szko?a Podstawowa w Pami?cinie ze szko?? filialn? w ?abicach, Pracownia Edukacji Kulturalnej w Górzycy. Dzi?kujemy równie? funkcjonariuszom KPP S?ubice, którzy rokrocznie wspieraj? nas w fina?owych dzia?aniach.  Jak wida? ?eby zagra? dla wielkiej orkiestry ?wi?tecznej pomocy, nie trzeba by? muzykiem. Razem mo?emy wi?cej!
 Jeszcze raz - gor?ce podzi?kowania dla wszystkich osób, które w jakikolwiek sposób wspar?y nasze tegoroczne dzia?ania. A gdyby kto? ju? teraz chcia? zadeklarowa? swoj? pomoc lub mia? jaki? ?wietny pomys? do realizacji w przysz?orocznym finale zapraszamy  do odwiedzenia Gminnego O?rodka Kultury w Górzycy, konta na facebooku lub zg?aszania  pomys?ów telefonicznie pod numerem tel.: 957591236 za co z góry  dzi?kujemy.                                                
 Szef Sztabu 22. Fina?u WO?P – Anita Podgórska.

 


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »