Rozpoczynamy Sezon Tenisowy w Górzycy!!!
ImageWarto na wst?pie podkre?li?, i? imprez takiego formatu, o takim nak?adzie finansowym w woj.lubuskim je?li chodzi o amatorski tenis ziemny jest niewiele a co wi?cej - mo?na powiedzie?, ?e prawie w ogóle nie ma. Uda?o sie dzi?ki staraniom W?adz Gminy Górzyca, Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego pozyska? sponsora strategicznego Intermarche Kostrzyn.
Prezes Intermarche pan Stefan Bili?ski zatwierdzi? kosztorys przeprowadzenie trzech turniejów tenisowych. Ca?kowity koszt przedsi?wzi?cia wynosi 20650z?. Poni?ej przedstawiamy program pierwszej imprezy:
Wszystkich ch?tnych oraz sympatyków tenisa ziemnego zapraszamy na turniej tenisa ziemnego p.n. "I Edycja Letniego Grand Prix Intermarche w tenisie ziemnym". Turniej odb?dzie si? na Kompleksie Sportowo-Rehabilitacyjnym w Górzycy przy ul.Ró?anej 43.

Program Turnieju:
19.04.2008r. - sobota
9.00 - Weryfikacja zawodników
9.15 - Losowanie
9.45 - Uroczyste Otwarcie
10.00 - pocz?tek gier

20.04.2008r. - niedziela
10.00 - Mecze pó?fina?owe
11.45 - Fina?
14.00 - Uroczyste zako?czenie I Edycji letniego gran Prix Intermarche w tenisie ziemnym
Kategorie Wiekowe: Open M??czy?ni, Startowe 40z?, Dalsze Informacje
0957591584, 696087148 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »