Wielki Powrót
W dniu 10.04.2008r na terenie Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego w Górzycy odby?o si? spotkanie pani Dyrektor Ma?gorzaty Gniewczy?skiej, V-ce Dyrektora OSiR S?ubice Ryszarda Chusteckiego no i oczywi?cie wielkiego sportowca, lekkoatlety, autora wspomnie? "Przeskoczy?em siebie" (1985), pierwszego Polaka, który 30 lipca 1964r.na zawodach w Sztokholmie skoczy? 2,20 m. Edwarda Czernika. Rozmawiano o przysz?o?ci lekkiej atletyki na terenie naszej Gminy, a tak?e powiatu. Ostatecznie ustalono, ?e pan Edward Czernik zajmie si? sekcj? lekkiej atletyki, a konkretnie b?dzie przekazywa? swoje ogromne o?wiadczenie z dyscypliny, któr? zajmowa? si? przez d?ugie lata, czyli skokiem wzwy?.


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »