Aktualności arrow Wigwam nad jeziorem Żabiniec


O?rodek rekreacyjny nad jeziorem ?abiniec

 

 Obiekt zlokalizowany jest w lesie w bezpo?rednim s?siedztwie jeziora,
 co stanowi naturalne zaplecze miejsca o charakterze rekreacyjnym.
 O?rodek pozwala tak?e rozwija? podj?t? du?o wcze?niej wspó?prac?
przygraniczn? poprzez systematyczne organizowanie spotka?
                     dzieci i m?odzie?y, dzia?a? maj?cych na celu edukacj? przyrodnicz?.  
Istnieje mo?liwo?? organizowania spotka? firmowych, imprez integracyjnych, zaj?? sportowych.                

Do wykorzystania:

- wigwam (70 miejsc siedz?cych, grill, aneks kuchenny);

-  miejsca noclegowe w pokojach 2-osobowych;

- miejsce na ognisko;

- boisko do pla?owej pi?ki siatkowej;

- stó? do tenisa sto?owego;

 Rezerwacje, wynajem oraz wszelkie pytania prosimy kierowa? pod nr tel: (95) 759-12-36;
504 393738 lub e-mail gok@gorzyca.pl