Aktualności
Oferta Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego w Górzycy:

Obiekt dysponuje:

1. Pokoje go?cinne:
- 33 miejsca noclegowe (mo?liwo?? dostawek),
- w ka?dym pokoju znajduje si? ?azienka, TV, Internet bezprzewodowy,
- mo?liwo?? wcze?niejszej rezerwacji oraz negocjacji cen,
- pokoje go?cinne przystosowane  dla osób niepe?nosprawnych,
- parking,
- ochrona ca?odobowa.2. Sauna fi?ska(sucha)3. Masa?e:
- masa? rosyjski miodem,
- masa? relaksacyjny pleców,
- masa? kalifornijski czekolad?,
 - relaksacyjny masa? twarzy,
- klasyczny masa? ca?o?ciowy i cz??ciowy,
- masa? karku.4.Hydroterapia:
- k?piel pere?kowa,
- bicze szkockie,
- k?piel wirowa ko?czyn dolnych,
- k?piel wirowa ko?czyn górnych.
5. Inne
- ?wiecowanie uszu metod? Indian HOPI,
- lampa SOLLUX.

6. Baza sportowa:
- cztery korty tenisowe o nawierzchni sztucznej trawy, ?ciana do gry w pojedynk?, maszyna do wyrzucania pi?ek, zaj?cia z instruktorem,
- ?cianka wspinaczkowa z osprz?tem,
- boisko g?ówne o naturalnej nawierzchni,
- wielofunkcyjne boisko boczne o nawierzchni ze sztucznej trawy (pi?ka no?na, siatkówka, pi?ka r?czna),
- boisko boczne o nawierzchni tartanowej (koszykówka)
- bie?nia tartanowa (100 m),
- zaplecze lekkoatletyczne  (piaskownica do skoku w dal, skocznia  wzwy?, ko?o do pchni?cia kul?,  
rzut oszczepem,  skok o tyczce)