Aktualności arrow Gminna Biblioteka Publiczna

 

 

Gminna Biblioteka Publiczna

w Górzycy

ul. Polna 8/1

tel: (95) 7591151

e-mail: biblioteka_gorzyca@o2.pl


Filia Biblioteczna w Czarnowie
ul. Sta?ska 12
tel. 95 7591004
czynna od poniedzia?ku do pi?tku
godz. 8:00 - 16:00

opiekun: Paulina Or?owska

 


Czynna w poniedzia?ek: 9:00-17:00 

od wtorku do pi?tku w godz. 8:00-16:00


Czytelnia internetowa  w poniedzia?ek: 9:00-17:00

od wtorku do pi?tku w godz.8:00-16:00

 

Dyrektor biblioteki: Alicja Kucharczyk

 

Biblioteka umo?liwia:

 

- wypo?yczanie ksi??ek na zewn?trz,

- udost?pnianie ksi??ek na miejscu,

- udost?pnianie na miejscu czasopism dla dzieci i doros?ych,

- udost?pnianie na miejscu gier dla dzieci,

- organizowanie imprez dla dzieci,

- korzystanie z Internetu,