Ankieta

Jak często odwiedzasz naszą stronę?
 

Logowanie

Aktualności arrow Świetlice wiejskie
Świetlice wiejskie

REGULAMIN ŚWIETLIC WIEJSKICH

 

Administratorem świetlicy jest Gminny Ośrodek Kultury w Górzycy.

Świetlica wiejska jest miejscem spotkań integrującym środowisko.

Świetlica funkcjonuje wg ustalonego harmonogramu.
Czas jej pracy określa się w pełnych godzinach zegarowych.


CELE   I   ZADANIA   ŚWIETLICY

1.                Świetlica zapewnia dzieciom i młodzieży zorganizowaną opiekę wychowawczą umożliwiającą wszechstronny rozwój osobowości.

2.                Do zadań świetlicy należy:

3.                Rozwijanie zainteresowań;

4.                Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, przygotowanie do kulturalnego życia codziennego;

5.                Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości.

6.                Świetlica zapewnia  wychowankom udział w zajęciach ujawniających i rozwijających ich zainteresowania w takich formach jak: zajęcia plastyczne, gry stolikowe itp.

         


ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY


Uczestnicy zajęć w świetlicy mają prawo do:

-wyboru zajęć zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami;

-życzliwego i podmiotowego traktowania ;

-swobody kulturalnego wyrażania myśli i przekonań.

 

UCZESTNICY ŚWIETLICY SĄ ZOBOWIĄZANI DO:

-przestrzegania regulaminu świetlicy;

-dbania o porządek i wystrój świetlicy;

-kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicy;

-poszanowanie odpowiedzialności za własne postępowanie;

1.                                                          
Uczestnikom świetlicy zabrania się:

-przychodzenia do świetlicy pod wpływem alkoholu i środków odurzających;

-na terenie świetlicy nie wolno spożywać alkoholu, palić papierosów i używać środków odurzających;

Mienie należące do świetlicy (np. zabawki, sprzęt sportowy, materiały plastyczne itp.) nie może być niszczone i  przywłaszczane przez uczestników ani wynoszone poza teren świetlicy.


Regulamin wchodzi  w życie z dniem  podpisania.

                                                                                        Dyrektor Gminnego Ośrodka

    Kultury w Górzycy

Świetlica wiejska w Laskach Lubuskich

Świetlica wiejska w RadówkuŚwietlica wiejska w Stańsku