Ankieta

Jak często odwiedzasz naszą stronę?
 

Logowanie

Aktualności arrow Amatorski ruch artystyczny


Dla współczesnego środowiska wiejskiego swoistą formą aktywności jest udział w amatorskim ruchu artystycznym. Wizytówkami tego ruchu na terenie gminy Górzyca są: zespół śpiewaczy „Odrzanki” oraz „Górzycka Kapela Ludowa”.
Powstanie obu zespołów datuje się na 8 marca 1987r. Pierwszym instruktorem zespołu był Józef Jaskulski, który również grał na akordeonie.
W tym czasie do kapeli należeli:
Jan Ferszt – skrzypce, Ryszard Pieczyński – klarnet, Stefan Sibilski – instrumenty perkusyjne, Katarzyna Sibilska – solistka, Bronisław Wdowiak – kontrabas.
Natomiast zespół „Odrzanki” tworzyły: Karolina Wolanin, Halina Hemperek, Józefa Hojka, Katarzyna Kisielewicz, Maria Smoniowska, Zofia Kozłowska, Stanisława Pokorska, Elżbieta Wojtuniszak, Zofia Markowska, Aniela Fronk, Helena Wolak, Jadwiga Dobek, Krystyna Gronostaj.

O D E S Z L I    N A   Z A W S Z E:

26.08.1994r.- ŚP. Ryszard Pieczyński
06.07.2000r.-    ŚP. Karolina Wolanin
13.07.2001r.- ŚP. Mieczysław Moczulski
27.02.2004r.-    ŚP. Józef Jaskulski
28.11.2005r.-    ŚP. Zofia Kozłowska
30.03.2005r.-    ŚP. Aniela Fronk
12.09.2006r.-    ŚP. Krystyna Gronostaj 
Obecnie skład obu zespołów przedstawia się następująco:

GÓRZYCKA KAPELA LUDOWA

Bronisław Wdowiak – akordeon / kontrabas;
Stefan Sibilski – instrumenty perkusyjne;
Stanisław Burzyński - II akordeon;
Stanisław Urbański – trąbka;
Halina Umecka – wokal;
Katarzyna Sibilska – wokal;
Zofia Fiuk – wokal.

ZESPÓŁ ŚPIEWACZY ODRZANKI
Katarzyna Penkala – instruktor, I sopran, 
Anita Podgórska – I sopran,
Halina Umecka –  II sopran,
Stanisława Pokorska – alt,
Katarzyna Sibilska – II sopran, alt,
Zofia Fiuk – alt,
Renata Hryniewicz – alt,
„Odrzanki” są zespołem wielopokoleniowym istniejącym od marca 1987r. Liczą 7 osób. W swoim repertuarze posiadają pieśni ludowe, a także o tematyce kresowej, patriotycznej, które wykonuje  w dwu lub trzy-głosie. Zespół czynnie uczestniczy w różnego rodzaju przeglądach i spotkaniach z kulturą ludową reprezentując gminę Górzyca. Na swoim koncie ma wiele nagród. Do najważniejszych należy tytuł Laureata Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Śpiewaczych „Ziemia  i Pieśń”  Szprotawa '2000r.                      
  
Górzycka Kapela Ludowa” istnieje od 26 lat. Przez 10 lat wchodziła w skład zespołu śpiewaczego "Odrzanki".  Do 2012r. skład osobowy kapeli przedstawiał się następująco: Bronisław Wdowiak -  akordeon; Stefan Sibilski - bęben; Jan Ferszt - skrzypce; Stanisław Urbański - trąbka; Katarzyna Sibilska - wokal; Zofia Fiuk - wokal; Halina Umecka - wokal. W 2012r. po rezygnacji Jana Ferszta  szeregi kapeli zasilił Stanisław Burzyński - II akordeon. Kapela uświetnia imprezy okolicznościowe na terenie  powiatu słubickiego. Gościnnie występowała także w Niemczech i Holandii.    

Dewizą obu zespołów jest motto:
„Gdzie słyszysz śpiew, tam wejdź, tam dobre serca mają, źli ludzie, wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają”                                                                                      
/Goethe/

Od czerwca 2005r. zespoły amatorskiego ruchu artystycznego działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Górzycy z siedzibą w Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich nawiązały współpracę z Chórem z partnerskiej gminy Lebus działającym przy Radzie Programowej ds. Seniorów Urzędu Lebus. Wspólnie uczestniczyły w spotkaniu integracyjnym w Górzycy i kolędowaniu w Kulturhaus w Lebus. Do innych przedsięwzięć należy zaliczyć: udział zespołu śpiewaczego Odrzanki w Tourismusverein „Am Schlosssee” w Alt Zeschdorf; udział  w SOMMERFEST w Schützenhaus w Lebus; udział w Geburtstag  w Schützenhaus w Lebus.
Celem naszej współpracy jest animacja środowisk wiejskich, by w sferze kultury mieszkańcy terenów przygranicznych mogli być nie tylko biernymi słuchaczami obcych kulturowo i językowo utworów, lecz także ich wykonawcami.
Należy podkreślić, że przynależność do zespołu jest często pierwszą okazją dla prezentacji publiczności dorobku kulturowego. Mając na uwadze powyższe wychodzimy do Państwa  z propozycją nawiązania współpracy w tym zakresie. Zarówno zespół śpiewaczy „Odrzanki” jak i „Górzycka Kapela Ludowa” potrafią pogodzić gusty różnych pokoleń, a koncert w ich wykonaniu uświetni regionalne święta oraz imprezy okolicznościowe.

WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA AMATORSKIEGO RUCHU ARTYSTYCZNEGO DZIAŁAJĄCEGO PRZY GMINNYM OŚRODKU KULTURY W GÓRZYCY

* 5.04.1994r.– Przegląd Amatorskiego Ruchu Artystycznego w Witnicy - dyplom uznania i awans do przeglądu wojewódzkiego.
*  8.03.1995r.- Dyplom uznania za czynną działalność  kapeli i zespołu „Odrzanki” z okazji 8 lat  istnienia.
* 3.06.1995r.- Wojewódzkie eliminacje Zespołów Śpiewaczych PARA’95. Dyplom uznania dla Kapeli Ludowej.
* 31.05.1997r.- Jury V  Wojewódzkiego Spotkania Wykonawców Piosenki Kresowej „Kresowiana’97” przyznała nagrodę  Wojewody Gorzowskiego Zespołowi „Odrzanki” w wysokości 100 zł.
* Kresoviana’98 - Nagroda Kuratora Oświaty w Gorzowie Wlkp. Gorzów dnia 9 maj 1998r.
* Kresowiana’99 - Nagroda Regionalnego Centrum Animacji Kultury
* III Festiwal Zespołów Śpiewaczych Trzciel’ 99 – Tytuł Laureata
* VII Ogólnopolskie Spotkania Grup śpiewaczych „Ziemia i Pieśń” Szprotawa’99 – Tytuł Laureata Festiwalu Kresowiana’2000 - Nagroda Przedsiębiorstwa Handlowego „Kaskat” w Gorzowie Wlkp. Nagroda Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Gorzowie Wlkp.
* IV Festiwal Zespołów Śpiewaczych „Szparagowe żniwa” Trzciel 28.05.2000r.- Tytuł Laureata
* Kresowiana’2001 - Nagroda Gorzowskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich
* V Festiwal Zespołów Śpiewaczych „Szparagowe żniwa” Trzciel 10.06.2001r. Tytuł  Laureata
* Kresowiana’2002 - Puchar Prezydenta Gorzowa Wielkopolskiego
* Kresowiana’2003 - Nagroda Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. 
* VIII Festiwal Współczesnej Kultury Ludowej Kamień Pomorski 7-8 sierpnia 2004r. - Wyróżnienie
* Kresowiana’2005 - Nagroda Gorzowskiego Oddziału TML i KPW
* IX Festiwal Grup Śpiewaczych „Szparagowe żniwa” Trzciel’2005 - Nagroda Dyrektora Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze
* Kresowiana’2006 - Nagroda Kancelarii Adwokackiej Stanisława Dżumagi                        
* X Festiwal Śpiewaczy „Szparagowe żniwa” Trzciel 2006r.- Puchar Kierownika OKSiT w Trzcielu 
* Zakwalifikowanie się do Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Śpiewaczych „Ziemia i  Pieśń” Szprotawa’2006


Opracowała:
Anita Podgórska – Instruktor ds. działalności kulturalnej.


 

 Zespół Górzyczanie

 

     Zespół „Górzyczanie” istnieje od 2004 roku. Od początku swego istnienia grupa działa przy górzyckim Ośrodku Pomocy Społecznej, w którym od listopada 2009 roku zespół posiada własną siedzibę. Jest tam miejsce na wyeksponowanie pamiątek i najważniejszych trofeów z dotychczasowego dorobku artystycznego.
    Kierownikiem artystycznym grupy jest Pan Dariusz Rabikowski - żarliwy propagator pieśni biesiadnych i folkowych. Pan Dariusz od lat kieruje działalnością zespołu oraz aktywnie uczestniczy w imprezach kulturalnych organizowanych na terenie gminy i w regionie.
    Zespół składa się z członków Klubu Seniora w Górzycy i na dzień dzisiejszy liczy 23 osoby. „Górzyczanie” w swoim bogatym repertuarze posiadają głównie pieśni patriotyczne i okolicznościowe. Nie brakuje również pieśni kościelnych, przepięknych kolęd i pastorałek, a także wspomnianych już pieśni biesiadnych i folkowych.
    Zespół wielokrotnie występował na przeglądzie pieśni kresowej i przeglądach muzycznych form artystycznych odbywających się w Łagowie, Witnicy i Zbąszynku. Tradycją stało się już uczestnictwo w przeglądach kolęd i pastorałek. Największym dotychczasowym osiągnięciem zespołu jest nagrana w 2007 roku płyta, na której znalazło się pięć utworów z repertuaru zespołu, które łatwo wpadają w ucho. Nagranie płyty zaproponował zespołowi radiowiec Donatan Linkowski, który pierwszy raz usłyszał zespół podczas gościnnych występów w domu seniora w Strzelcach Krajeńskich.
    Główny cel, przyświecający działalności zespołu to ochrona naszego dziedzictwa kulturowego. Przypominając dawne pieśni i piosenki ludowe i patriotyczne ocalają je od zapomnienia. W tym celu zespół utrzymuje również przyjazne kontakty z zespołami ludowymi z sąsiednich gmin. Pozwala to na wymianę doświadczeń artystycznych i nieustanne wzbogacanie repertuaru.
    Zespół nieustannie pracuje na niwie artystycznej z zamiłowania i potrzeby serca, a także społecznego przekonania, iż robią to wszystko z myślą i dla dobra całej społeczności swojej gminy. Występy „Górzyczan” można podziwiać podczas lokalnych, plenerowych festynów, imprez okolicznościowych oraz dożynek.