Aktualności arrow Sala plastyczna
Sala plastyczna
- cz?sto organizowane s? w niej szkolenia dla bezrobotnych i rolników, zaj?cia plastyczne, gimnastyczne (ma?e grupy) itp.