Aktualności arrow Siłownia
Si?ownia
  -  wyposa?ona jest w podstawowy sprz?t do ?wicze?,
  - z si?owni korzystaj? tak?e uczestnicy grup i obozów sportowych,
Si?ownia otwarta jest od pon. - pt. w godz. 7:30 - 20:00 soboty 9:00-14:00
wi?cej informacji pod nr tel. 95 759-12-36

Regulamin znajduje si? >> >TUTAJ < <<