Aktualności arrow Sala konferencyjna
Sala konferencyjna

- sala konferencyjna 48 miejsc siedz?cych (mo?liwo?? dostawienia), wyposa?ona w profesjonalny sprz?t multimedialny audio video,
- organizowane s? ró?nego rodzaju pokazy po?cieli, szkolenia, spotkania, konferencje, imprezy okoliczno?ciowe, koncerty, przedstawienia,