Aktualności arrow Baza sportowa
Baza sportowa


- ?cianka wspinaczkowa z osprz?tem, dla dzieci i doros?ych
- boisko g?ówne o naturalnej nawierzchni,
- wielofunkcyjne boisko boczne o nawierzchni ze sztucznej trawy (pi?ka no?na, siatkówka, pi?ka r?czna),
- boisko boczne o nawierzchni tartanowej (koszykówka)
- bie?nia tartanowa (100 m),
- 2 boiska do pi?ki pla?owej
- zaplecze lekkoatletyczne  (piaskownica do skoku w dal, skocznia  wzwy?, ko?o do pchni?cia kul?,  
rzut oszczepem,  skok o tyczce)

wi?cej informacji pod nr. tel.(95) 759-15-84 e-mail ksr@gorzyca.pl