Ankieta

Jak często odwiedzasz naszą stronę?
 

Logowanie

Aktualności arrow AMATORSKI TENIS ZIEMNY
REGULAMIN GÓRZYCKA AMATORSKA LIGA TENISA ZIEMNEGO 2011

 

 

 

AMATORSKA LIGA TENISOWA
„Kompleks Sportowo-Rehabilitacyjny w Górzycy 2011”
 
 REGULAMIN

Warunkiem rozpoczęcia ligi jest zebranie grupy 8 osób.
 
1.        Termin:  kwiecień - sierpień  
2.        Miejsce: Korty Tenisowe „Kompleks Sportowo-Rehabilitacyjny” Górzyca ul. Różana 41.
3.        Uczestnicy: Amatorzy.
 Wykluczone są osoby, które:
•        Uprawiały tenisa wyczynowo i były klasyfikowane na listach PZT
4.        Wpisowe i opłaty: 
•        Wpisowe wynosi 70zł.
•        Koszt wynajmu kortów na rozegranie danego spotkania opłacają zawodnicy zgodnie z obowiązującymi stawkami.
         (Dla uczestników ligi zniżka – 10zł / 1h).
5.        System rozgrywek:
•        I LIGA podzielna jest na 2 grupy (grupa „A” i grupa „B”)  po 8 zawodników w danej grupie
•        system rozgrywania meczy w grupach (I runda) „każdy z każdym”
•        3 najlepszych zawodników z danej grupy tworzy grupę Finałową (miejsca 1 - 6),
         a pozostali zawodnicy tworzą  grupę Spadkową (miejsca 7-16) i rozgrywają mecze „każdy z każdym”  o dalsze miejsca w turnieju masters
         z zaliczeniem spotkań między zawodnikami z I rundy.
•       dodatkowo każdy zawodnik otrzymuje 1 punkt za wygrany mecz z zawodnikiem, który zakwalifikował się do innej grupy.
•        termin rozegrania do kwiecień-sierpień       
•        Zakończenie ligi odbędzie się: ostatni tydzień sierpnia.
6.        Organizacja meczy ligowych:
•      Mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami gry PZT.         
•      Mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów (w przypadku wyniku 6: 6 rozgrywany jest tie-break).
•       Gospodarz * odpowiada za skontaktowanie i uzgodnienie z partnerem terminu meczu.
•       Gospodarz * zabezpiecza piłki tenisowe przeznaczone do gry na kortach ceglastych.
•       Wszystkich uczestników zobowiązuje się do terminowego rozgrywania wyznaczonych spotkań.
•       W przypadku problemów z uzgodnieniem spotkania o zaistniałej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić organizatora,
        który zastrzega sobie prawo wyznaczenia terminu danego pojedynku.
•       Nie rozegranie meczu w wyznaczonym przedziale czasowym może skutkować wpisaniem walkowera.
•       W przypadku stwierdzenia obustronnej winy uczestników może nastąpić przyznanie za dany mecz po zero punktów.
•       Istnieje możliwość za zgodą obu zawodników rozegrania spotkania w przedterminie.
•      Wyznaczone mecze w danym przedziale czasowym mogą być w wyjątkowych przypadkach przełożone tylko za zgodą
        przeciwnika i prowadzącego rozgrywki.
7.        Punktacja:
•        Zwycięstwo - 3 punkty
•        Przegrana     - 1 punkt
•        Walkower    - 0 punktów
8.        O kolejności w grupach i ligach decyduje:
•        Ilość zdobytych punktów
W razie zdobycia takiej samej ilości punktów decyduje:
•        Wynik bezpośredniego spotkania
•        Ilość zdobytych setów
•        Ilość zdobytych gemów
     
   
10.       Uwaga! Administracja Kortów Tenisowych „Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego ” nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne
         obrażenia i kontuzje powstałe podczas rywalizacji sportowej.
11.     Regulamin, terminarz i aktualne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej:
              WWW.SPORT.KULTURA.GORZYCA.PL
12.     Wszelkie informacje w biurze kortów i pod nr tel. 957591584 e-mail: kowalus1985@o2.pl
13.     W sprawach nieujętych regulaminem i w kwestiach spornych decyduje organizator:
 
Potwierdzeniem uczestnictwa w Amatorskiej Lidze Tenisowej jest wpłacenie
wpisowego do dnia 30 kwietnia w biurze kortów, co jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.


                                                           Organizator:
                                                   Gminny Ośrodek Kultury w Górzycy
                                                                                            telefon: 957591584 kom 724150912
     e-mail: kowalus1985@o2.pl
 
• (gospdarz) - zawodnik umieszczony na pierwszym miejscu w terminarzu rozgrywek

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KORTÓW TENISOWYCH


- Korty są czynne w godz. 8.00 – 21.00

- Osoby korzystające z kortów powinny zgłosić się przed grą w biurze.

- W czasie gry prosimy o kulturalne i sportowe zachowanie.

- Grających obowiązuje odpowiednie obuwie tenisowe do gry na kortach trawiastych 

 (drobny protektor – wymóg bezwzględny) i właściwy strój tenisowy.

- Osoby, które dokonały rezerwacji kortów i jej nie odwołały co najmniej 1 dzień

  przed rozpoczęciem gry są zobowiązane do uiszczenia opłaty za kort.

- Osoby posiadające stały termin zobowiązane są do opłaty z góry za miesiąc.

- Po zakończeniu gry należy przeszczotkować korty.

- Korzystający z wszelkich urządzeń są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP i ppoż. 

- Na obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia.

- Osoby, które nie podporządkują się niniejszemu regulaminowi będą pozbawione prawa korzystania z kortów.

- Uwaga! Administracja kortów tenisowych „Kompleksu Sportowo - Rehabilitacyjnego” nie ponosi

  odpowiedzialności za ewentualne urazy i kontuzje powstałe podczas gry na korcie.

- Za wszelkie rzeczy pozostawione na terenie obiektu nie odpowiadamy.

- Zastrzegamy sobie prawo do odwoływania wcześniej zarezerwowanych godzin na kortach tenisowych.