W Bo?onarodzeniowym nastroju...
28 grudnia w Ko?ciele pw. Matki ?aski Bo?ej w Górzycy
odby? si? uroczysty Koncert Bo?onarodzeniowy zorganizowany przez
Fundacj? Lubuska Camerata oraz Gminny O?rodek Kultury w Górzycy.
W programie us?yszeli?my m.in.
A.Corelli    - Concerto Grosso Op.6 nr 8 na Bo?e Narodzenie;
R.Delalande- Symfonia Bo?onarodzeniowa;
J.S.Bach    - Koncert skrzypcowy a-moll;
A.Vivaldi    - Zima z „Czterech Pór Roku”;

Kol?dy z ca?ego ?wiata:
•Adeste Fideles (Italia)
•Good King Wenceslas (Walia)
•Tibie Paiom (Rosja)
•Stille Nacht (Austria)
•Deck the Halls (Anglia)
•White Christmas (USA)
•Lulaj?e Jezuniu
•Hola, hola, pasterze, z pola.

Licznie przybyli mieszka?cy gminy doskonale wczuli si? w ?wi?teczny
nastrój, który stworzy?a  Iwona Kowalkowska (Sopran)
z towarzyszeniem ENSEMBLE VIADRINA 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »