Miko?ajki ze Stworami G?odomorami.


W Gminnym O?rodku Kultury w Górzycy ju? 5 grudnia ?wi?towali?my Miko?ajki. Wraz ze ?w. Miko?ajem go?cili?my na naszej scenie zespó? animatorów o nazwie ,,Stwory G?odomory", który zaprezentowa? nam rewelacyjny koncert w ?wi?teczno-zimowej oprawie. G?odomory wraz z dzie?mi wyruszyli w podró?, by dowiedzie? si? sk?d bierze si? zima, jak powinno zdrowo sp?dza? ?wi?ta oraz gdzie podzia? si? ?w. Miko?aj? Tu? po koncercie przywitali?my niezwyk?ego go?cia - ?w. Miko?aja, który wr?cza? dzieciom prezenty!

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »