Dominika bezkonkurencyjna w Berlinie!
Na kortach LTTC „Rot-Weiss” Berlin jednego z najwi?kszych i najstarszych klubów tenisowych ?wiata rozegrano LTTC Rot Weiss Kids CUP - Turniej Klasyfikacyjny do lat 12 zaliczany do rankingu Deutscher Tennis Bund (DTB - Niemieckiego Zwi?zku Tenisowego). W tych silnie obsadzonych zawodach na efektownej hali tenisowej mieszcz?cej a? 10 kortów bezkonkurencyjna okaza?a si? Dominika Podhajecka, która wykorzysta?a okres przygotowawczy w Polsce do startu za nasz? zachodni? granic?.

 W pierwszej rundzie Dominika w meczu bez historii, bez straty gema (6:0, 6:0) pokona?a reprezentantk? SPOK e.V - Alica Lenz. W drugiej rundzie na Dominik? czeka?a bardzo wysoka i silna Koffi Zora Moaye (Berliner Sport-Verein 1892) rozstawiona w zawodach z nr 4. Wydawa?o si?, ?e to b?dzie bardzo ci??ki mecz, ale od pocz?tku lubuszanka przej??a inicjatyw? nie pozwalaj?c rywalce na zbyt wiele. Dominika okaza?a si? dla przeciwniczki zbyt szybka i regularna. Pierwszy bardzo mocny serwis Zory musia? sprawia? nieco problemów naszej reprezentantce, natomiast ju? przy drugim znacznie s?abszym podaniu Dominika by?a praktycznie bezb??dna szybko ko?cz?c akcje po fantastycznych returnach. Ostatecznie mecz ?wier?fina?owy stoj?cy na wysokim poziomie sportowym zako?czy? si? pewnym zwyci?stwem Dominiki 6:0, 6:2. W pó?finale na podopieczn? trenerów Daniela Podhajeckiego i Marcina Pagóra czeka?a Sofia Topel (TC 1899 Blau-Weiss Berlin). Rywalka cho? bardzo regularna i ograna okaza?a si? zbyt s?aba fizycznie na niezwykle ofensywny tenis Dominiki, st?d szybkie 6:1, 6:0 i awans do fina?u. W meczu o pierwsze miejsce Dominika zmierzy? si? musia?a z faworytk? zawodów Ann? Persike (Grunewald Tennis-Club) rozstawion? z nr 1, która nie mia?a problemów z dotarciem do ostatecznej fazy turnieju, trac?c po drodze tylko 3 gemy. To by? zdecydowanie najtrudniejszy mecz lubuszanki. Dominika w tym meczu jak i ca?ym turnieju walczy?a nie tylko z rywalkami, ale równie? z os?abieniem i bólem brzucha. By?a jednak tak zdeterminowana i pozytywnie nastawiona, ?e nie przeszkodzi?o jej to na tak fantastyczn? gr?. Ostateczny wynik fina?u 6:0,6:3 nie odzwierciedla do ko?ca przebiegu meczu, bo Dominika musia?a walczy? o ka?d? pi?k? i ka?dego gema przeciwko regularnej i równie? ofensywnie graj?cej tenisistce z Niemiec. O wielkim sukcesie w zawodach zadecydowa?a ogromna wola walki Dominiki, przygotowanie motoryczne i mentalne oraz wyszkolenie techniczne, którym w ocenie kibiców nasza reprezentantka przewy?sza?a zdecydowanie swoje rywalki. Tak perfekcyjny wyst?p Dominiki, gdzie w 4 meczach straci?a tylko 6 gemów zaskakuje, tym bardziej, ze odniesiony w pierwszym turnieju po d?ugiej przerwie, bez ogrania w okresie przygotowawczym. Wydaje si?, ?e realizowana decyzja taty trenera o wzmocnieniu fizycznym zawodniczki oraz fantastyczna praca na korcie trenera Marcina Pagóra przynosi takie efekty. Przed Dominik? kolejny sezon. Plan startowy nie zosta? jeszcze ostatecznie ustalony i uzale?niony jest od warunków w jakich b?dzie mog?a trenowa? reprezentantka Polski, a tak?e od mo?liwo?ci startów naszej tenisowej nadziei w turniejach Tenis Europe uzale?nionych od wsparcia sponsorów. Zarz?d Stowarzyszenia GKT Smecz Górzyca zwraca si? z pro?b? o wspó?prac? i wsparcie Klubu w rozwoju m?odziutkich, utalentowanych sportowców ze S?ubic, Kostrzyna, Rzepina, Górzycy, O?na i S?o?ska.

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »