Rozstrzygni?cie Konkursu ,,Kotylion dla Niepodleg?ej 2018"

W dniu dzisiejszym komisja konkursowa dokona?a oceny zg?oszonych prac. Niestety nie wszystkie spe?nia?y wymogi wskazane w regulaminie. Spo?ród tych poprawnych wy?oniono zwyci?zców, których wskazuje za??czony protokó?. Autorzy nagrodzonych prac otrzymaj? pami?tkowe dyplomy i upominki, które wr?czone zostan? w dniu 13 listopada 2018 r. o godz. 9.00 tu? przed Gminnym Konkursem Recytatorskim Poezji Patriotycznej w sali konferencyjnej w Centrum Spotka? Polsko-Niemieckich w Górzycy.

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »