My jeste?my przedszkolaki, Maluszki kochane, Zapraszamy wszystkich na nasze pasowanie.
Tak 26 pa?dziernika 2018 r. zaprasza?y dzieci z Pracowni Edukacji Kulturalnej na uroczysto?? „Pasowania na przedszkolaka”. Dzieci dzielnie zmierzy?y si? z wyst?pem artystycznym, na którym recytowa?y, ?piewa?y i ta?czy?y. Po cz??ci artystycznej Wójt Gminy Górzyca Pan Robert Stolarski i Dyrektor Gminnego O?rodka Kultury w Górzycy Pani Ma?gorzata Gniewczy?ska dokonali uroczystego pasowania naszych maluszków. Przedszkolaki otrzyma?y pami?tkowe dyplomy i ksi??kowe upominki. Po cz??ci oficjalnej zaprosili?my przyby?ych go?ci na s?odki pocz?stunek przygotowany z pomoc? rodziców najm?odszych maluchów. Wyj?tkowy prezent sprawi?a dzieciom jedna z mam, przygotowuj?c specjalnie na t? okazj? tort. Dzi?kujemy wszystkim za zaanga?owanie i obecno?? na naszej uroczysto?ci.

Wychowawczynie wraz z dzie?mi
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »