Jesienny spacer przedszkolaków - 17 wrze?nia 2018 r.
Korzystaj?c z ostatnich s?onecznych dni przedszkolaki ucz?szczaj?ce do Pracowni Edukacji Kulturalnej dzia?aj?cej przy GOK w Górzycy uda?y si? na jesienny spacer. Ich ma?e nó?ki zanios?y ich do pobliskiego parku, gdzie mo?na znale?? najwi?cej oznak jesieni. Kolorowe li?cie, b?yszcz?ce kasztany, ?o??dzie i jarz?bin? - wszystkie te owoce jesieni dzieci wspólnie przynios?y do swojej sali, by stworzy? pi?kn? dekoracj? odzwierciedlaj?c? jesienny park. Przy okazji dzieci porusza?y si? na ?wie?ym powietrzu, a na koniec spaceru zjad?y ostatniego w tym sezonie loda....

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »