Kolejny Turniej Tenisa Ziemnego im. Ryszarda Domaga?y za nami...
Planowo 22 wrze?nia br. odby? si? kolejny Turniej Tenisa Ziemnego im. Ryszarda Domaga?y, który ko?czy? tegoroczny sezon tenisowy w Górzycy. 
W turnieju zosta?y utworzone dwie kategorie wiekowe: do 40 lat m??czyzn oraz 40 lat i powy?ej m??czyzn. ??cznie w turnieju wzi??o udzia? 27 zawodników.
Turniej zosta? rozegrany systemem pucharowym od stanu 2v2. Turniej rozpocz?? si? planowo o godz. 9:00 Oficjalnego Otwarcia Turnieju dokona?a Pani Ma?gorzata Gniewczy?ska dyrektor Gminnego O?rodka Kultury w Górzycy, o regu?ach przypomnia? Pan Daniel Podhajecki SMECZ Górzyca.
Tenisistom gr? utrudnia? wiatr ale wszystkie mecze uda?o si? rozegra? i wy?oni? zwyci?zców. Zawodnicy mieli zapewnione ciep?e napoje, wod?, banany oraz pyszn? zup? gulaszow?. 
Zwyci?zcy turnieju otrzymali pami?tkowe dyplomy, puchary oraz nagrody pieni??ne. Wszystkim zwyci?zcom serdecznie gratulujemy i zapraszamy w przysz?ym roku!

Zwyci?zcy:

Kategoria do 40 lat m??czyzn:

I miejsce Szymon Baraniak S?ubice
II miejsce Bartosz Wargin Gorzów Wlkp.
III miejsce Przemys?aw Wodara Rzepin

Kategoria 40 lat i powy?ej m??czyzn:

I miejsce Wojciech Tomków S?ubice
II miejsce Mariusz G?barowski D?bno
III miejsce Pawe? Szczepka/Marek Ma?kowiak Gorzów Wlkp.

Sporz?dzi?:
Mateusz Podlipski
 
 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »