Grzegorz Wróbel i Rados?aw Oprzalski zwyci?zcami turnieju siatkówki pla?owej!
Podsumowuj?c trzy turnieje, które odbywa?y si? kolejno Radówek, Laski Lubuskie i Górzyca. Podczas niesamowitego ?aru z nieba uda?o si? doko?czy? trzeci podsumowuj?cy turniej w Górzycy. Zwyci?zcami ca?ego cyklu okazali si? Rados?aw Oprzalski i Grzegorz Wróbel z Lasek Lubuskich. Oficjalnego zako?czenia oraz wr?czenia nagród dokona?a dyrektor Gminnego O?rodka Kultury w Górzycy Pani Ma?gorzata Gniewczy?ska.  Wszyscy zawodnicy zostali nagrodzeni medalami, pami?tkowymi dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi. Na koniec turnieju podsumwali?my wspólnie ca?y turniej przy grillu.

Klasyfikacja ko?cowa:I miejsce 
Grzegorz Wróbel i Rados?aw Oprzalski

II miejsce
Gracjan Jasi?ski i Filip ?witalski

III miejsce 
Kamil Gawda i zast?pczy zawodnik :)

Dzi?kuje za udzia? w turnieju!

Sporz?dzi?:
Mateusz Podlipski
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »