Spotkanie z dinozaurami.
W czwartek 28 czerwca wybrali?my si? z przedszkolakami na wycieczk? do Parku Dinozaurów w Nowinach Wielkich. Po przybyciu na miejsce pani przewodnik oprowadzi?a dzieci po ca?ym parku opowiadaj?c o ka?dym z dinozaurów ciekawe wiadomo?ci. Dzieci dowiedzia?y si? jak prawdopodobnie ?y?y dinozaury, co jad?y i jakie mia?y zwyczaje. Pani przewodnik pozwoli?a dzieciom wej?? za ogrodzenie gdzie mog?y dotyka? i g?aska? prehistoryczne gady.  Po przerwie zostali?my zaproszeni na zaj?cia tematyczne gdzie pani pu?ci?a dzieciom film o dinozaurach a nast?pnie dzieci malowa?y gipsowe odlewy samodzielnie aran?uj?c w?asne dinofigórki.  Kreatywnie zm?czone dzieci posili?y si? obiadkiem, po którym reszt? czasu sp?dzi?y na wspania?ym placu zabaw. Szkoda by?o wyje?d?a?, ale wszystko, co dobre szybko si? ko?czy. Zm?czeni, ale zadowoleni wrócili?my do naszego przedszkola gdzie ju? czekali st?sknieni rodzice. 
Sporz?dzi?a Katarzyna Dubec-Sadowska


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »