Laski Lubuskie znamy liderów!
W dniu 28.06.2018 r. w Laskach Lubuskich odby? si? drugi z trzech turniejów siatkówki pla?owej. Do 
turnieju przyst?pi?y cztery dru?yny. Rozgrywki toczy?y si? do dwóch wygranych setów systemem ka?dy z 
ka?dym. Otwarcia dokona?a dyrektor Gminnego O?rodka Kultury w Górzycy Pani Ma?gorzata Gniewczy?ska, a 
towarzyszyli jej wójt Gminy Górzyca Pan Robert Stolarski oraz so?tys Wsi Laski Lubuskie Anna Kuzio?a. 

Podczas turnieju odbywa?y si? równie? gry i zabawy dla dzieci.

Wyniki ko?cowe:

I miejsce Rados?aw Oprzalski    50 pkt
          Grzegorz Wróbel   

II miejsce Kamil Gawda          40 pkt
           Pawe? Szandurski

III miejsce Maciej ?uk          30 pkt
    Filip ?witalski 

IV miejsce  Dominika Wolak      20pkt
            Grzegorz Kuzio?a


Klasyfikacja po dwóch turniejach:

Rados?aw Oprzalski    100 pkt
Grzegorz Wróbel   

Kamil Gawda          40 pkt
Pawe? Szandurski

Kamil Gawda          40 pkt
Jakub Wróbel

Maciej ?uk          30 pkt
Filip ?witalski 

Krystian Jasi?ski   30 pkt
Filip ?witalski 

Dominika Wolak      20pkt
Grzegorz Kuzio?a

Zapraszamy na trzeci ostatnio turniej do Górzycy w dniu 5.07.2018 r.(czwartek) godz. 16:30
zostan? wr?czone nagordy, medale oraz pami?tkowe dyplomy!

Sporz?dzi?:
Mateusz Podlipski

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »