Jarmark Rzeczy U?ywanych po??czony z promocj? firmy AVON
W dniu 9 czerwca 2018 r. na terenie Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego w Górzycy po raz pierwszy zorganizowali?my Jarmark Rzeczy U?ywanych po??czony z promocj? firmy AVON. Na naszym jarmarku zorganizowano 10 stoisk, na których mo?na by?o znale?? wiele interesuj?cych rzeczy…od cz??ci garderoby po artyku?y dekoracyjne, zabawki itp. Porad kosmetycznych udziela?a na swoim stoisku menad?er firmy AVON z Kostrzyna nad Odr?, natomiast dzieci mog?y uczestniczy? w zabawach z Pani? animatork?. Organizator zapewni? równie? dla dzieci s?odki pocz?stunek w postaci waty cukrowej i popcornu. Wielbiciele pi?ki no?nej mogli pokibicowa? gospodarzom podczas meczu pomi?dzy Odr? Górzyca, a ?ucznikiem Strzelce Kraje?skie!

Izabela Rodziewicz


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »