Pierwsze Integracyjne Spotkanie Przedszkolaków
Dnia 29 maja 2018 r. na terenie Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego w Górzycy odby?o si? Pierwsze Integracyjne Spotkanie Przedszkolaków z okazji Dnia Dziecka. O godzinie 11:00 Przedszkolaki z Niepublicznego Przedszkola „S?oneczko” w Górzycy oraz Przedszkolaki z Pracowni Edukacji Kulturalnej dzia?aj?cej przy GOK w Górzycy przywita?a Pani dyrektor Gminnego O?rodka Kultury w Górzycy i zaprosi?a wszystkie dzieci do wspólnej zabawy. Atrakcji by?o wiele, mi?dzy innymi zabawa z pani? animatork?, która zachwyca?a dzieci co ró? to nowymi pomys?ami – czary, malowanie, konstruowanie, zabawa z ba?kami mydlanymi. Szczególnie podoba? si? dzieciom pokaz iluzji oraz zabawy grupowe z chust?. W chwilach pomi?dzy konkursami dzieci mog?y wymalowa? sobie kolorowe malunki na przedramieniu i bu?kach. Igraszki na dmuchanym zamku zaostrzy?y apetyt na tyle, ?e przedszkolaki ze smakiem zjad?y zupk? pomidorow?. Po obiadku na dzieci czeka? pyszny deser w postaci waty cukrowej i lodów. Serdecznie dzi?kujemy wszystkim dzieciaczkom za wspóln? zabaw?!

Katarzyna Dubec-Sadowska


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »