XI OGÓLNOPOLSKIE IGRZYSKA L.Z.S. S?UBICE 2008 GÓRZYCA 29-30 CZERWCA
ORGANIZATORZY: KRAJOWE ZRZESZENIE
LUDOWYCH ZESPO?ÓW SPORTOWYCH,
URZ?D MARSZA?KOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO,
STAROSTWO POWIATU S?UBICKIEGO
URZ?D GMINY GÓRZYCA

KATEGORIA: KOBIETY – OPEN
KONKURENCJA: JAZDA INDYWIDUALNA NA CZAS
TRASA: GÓRZYCA – CZARNÓW  – GÓRZYCA
DYSTANS: 17,4 km                ?rednia pr?dko?? zwyci?zcy (km/h) 38.5

Klasyfikacja ko?cowa:                                 KLUB
                        
1.PAW?OWSKA KATARZYNA         JEDYNKA KÓRNIK  
2.BAZAN ANNA                              ZIEMIA DAR?WSKA
3.SZYMA?SKA MAGDALENA          OPTY MAZOWSZE GRODZ. WLKP.
4.MIELNICZYN MA?GORZATA       ORL?TA GORZÓW WLKP.
5.MUDY? KINGA                            BASZTA BYTÓW
6.RY?SKA MARTYNA                     ORL?TA GORZÓW WLKP.

KATEGORIA: KOBIETY – OPEN
KONKURENCJA: WY?CIG ZE STARTU WSPÓLNEGO
TRASA: GÓRZYCA – CZARNÓW – O?NO LUB. – GÓRZYCA
DYSTANS: 81 km                    ?rednia pr?dko?? (km/h) 31.1

Klasyfikacja ko?cowa:                                  KLUB
                        
1. PAW?OWSKA KATARZYNA             JEDYNKA KÓRNIK  
2. KOMO? ?ANETA                              ZIEMIA DAR?WSKA
3. MIELNICZYN MA?GORZATA            ORL?TA GORZÓW WLKP.
4. RY?SKA MARTYNA                          ORL?TA GORZÓW WLKP.
5. SZYMA?SKA MAGDALENA               OPTY MAZOWSZE GRODZ. WLKP.
6. CZERWI?SKA JOANNA                   ZIEMIA OPOLSKA TOMEX

 

KATEGORIA: ORLIK
KONKURENCJA: JAZDA INDYWIDUALNA NA CZAS
TRASA: GÓRZYCA – STA?SK  – GÓRZYCA
DYSTANS: 24,4 km                                       ?rednia pr?dko?? zwyci?zcy (km/h) 46.4

Klasyfikacja ko?cowa:                                                     KLUB
                        
1.    KWIATKOWSKI RADOS?AW                           PACIFIC TORU?  
2.    OSI?SKI PIOTR                                               PACIFIC TORU?
3.    SZTOBRYN PIOTR                                           MOSTOSTAL PU?AWY
4.    PODOBI?SKI WOJCIECH                                MOSTOSTAL PU?AWY
5.    WAWRZY?SKI ALAN                                       BASZTA GOL CZEWO
6.    KOWALCZYK JAROS?AW                               PACIFIC TORU?

KATEGORIA: ORLIK
KONKURENCJA: WY?CIG ZE STARTU WSPÓLNEGO
TRASA: GÓRZYCA – CZARNÓW – O?NO LUB. – GÓRZYCA
DYSTANS: 123 km                                            ?rednia pr?dko?? (km/h) 41.6

Klasyfikacja ko?cowa:                                                    KLUB
                        
1. OSI?SKI PIOTR                                                PACIFIC TORU?
2. SZTOBRYN PIOTR                                            MOSTOSTAL PU?AWY
3. KOWALCZYK JAROS?AW                                 PACIFIC TORU?
4. KWIATKOWSKI RADOS?AW                            PACIFIC TORU?  
5. SZTOBRYN PAWE?                                           MOSTOSTAL PU?AWY
6. PODLASKI MICHA?                                           MOSTOSTAL PU?AWY

S?DZIA G?ÓWNY: HENRYK IGNASZEWSKI
KOMISJA S?DZIOWSKA:
ROKICKI TOMASZ, ROKICKI ALEKSANDER,
IGNASZEWSKI DANIEL, NOWAKOWSKA AGATA,
SZTUCH?Y HENRYK

OGÓLNE UWAGI I SPOSTRZE?ENIA POLSKIEGO ZWI?ZKU KOLARSKIEGO:

DOSKONA?A BAZA NOCLEGOWA, ?CIS?E PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW
I WYMOGÓW STAWIANYCH PRZEZ PZKOL, DU?E ZANGA?OWANIE
ORGANIZATORÓW, PRAWID?OWO WYPOSA?ONE BIURO, BARDZO
DOBRA ORGANIZACJA POZWALAJ?CA NA POWIERZENIE W PRZYSZ?O?CI
PRZEPROWADZANIA I ORGANIZACJI IMPREZ WY?SZEJ RANGI.

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »