Turniej Tenisa Ziemnego znamy zwyci?zców!
13 maja 2018 r. na Kompleksie Sportowo - Rehabilitacyjnym w Górzycy odby? si? pierwszy  w tym roku 
Turniej Tenisa Ziemnego w którym udzia? wzi??o ??cznie 32 zawodników i 5 zawodniczek.
Turniej rozgrywany by? w 3 kategoriach. do 50 lat m??czyzn, 50 lat i powy?ej m??czyzn oraz kobiety OPEN.

Oficjalnego otwarcia dokona?a dyrektor Gminnego O?rodka Kultury w Górzycy Pani Ma?gorzata 
Gniewczy?ska. Delegatem Lubuskiego Zwi?zku Tenisa Ziemnego by? Pan Dariusz Krzeptowski, który 
wyglosi? krótkie przemówienie i pomóg? w losowaniu. 


Warto zaznaczy?, ?e w kategorii powy?ej 50 lat m??czyzn puchary oraz drobne gad?ety ufundowa? LZTZ 
w Zielonej Górze z Okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polsk? Niepodleg?o?ci. Zawodnicy graj?cy w tej 
kategorii mog? równie? wystartowa? w turnieju, który odb?dzie si? ju? w Zielonej Górze w czerwcu br.

Turniej w kategoriach do 50 lat i powy?ej 50 lat m??czyzn rozgrywany by? drabink? do jednej 
przegranej do dwóch wygranych setów. Natomiast w kategorii kobiet ka?dy z ka?dym.
Ka?dy zawodnik mia? zapewniony posi?ek oraz kaw?, herbat? i wod?.
Podzi?kowania nale?? si? Panu Danielowi Podhajeckiemu prezesowi SMECZ Górzyca, który pomóg? 
w przeprowadzeniu turnieju oraz Panu Dariuszowi Krzeptowskiemu za pomoc w rozstawianiu zawodników. 
 
Krótka relacja z turnieju do obejrzeniu pod tym linkiem http://www.slubice.tv/wiadomosci/7345,sezon-tenisa-ziemnego-w-gorzycy-otwarty 

Zwyci?zcy w poszczególnych kategoriach otrzymali pami?tkowe dyplomy, puchary oraz nagrody pieni??ne.


Zwyci?zcy:
Kategoria: do 50 lat m??czyzn.

1. Wojciech Tomków -S?ubice
2. Dariusz Krzeptowski - S?ubice
3. Grzegorz Koropczuk -Witnica

Kategoria: 50 lat i powy?ej m??czyzn

1.Marek G?barowski - D?bno
2.Adam Krzeptowski - S?ubice
3.Jerzy D?bi?ski - Górzyca

Kategoria: kobiety OPEN

1.Dominika Podhajecka - Rzepin
2. Wiktoria Podhajecka - Rzepin
3. Sara Górska - S?ubice

Gratulujemy serdecznie zwyci?zcom, dzi?kujemy pozosta?ym zawodnikom za udzia? i zapraszamy na 
Deblowy Turniej Tenisa Ziemnego, który odb?dzie si? w lipcu!

Sporz?dzi?:
Mateusz Podlipski

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »