PODSUMOWANIE GRAND PRIX GÓRZYCY W TENISIE STO?OWYM 2017/2018

W pi?tek 02.03.2018r. w godzinach popo?udniowych rozegrano IV turniej tenisa sto?owego z cyklu Grand Prix Górzycy w tenisie sto?owym.  W zawodach udzia? wzi??o  24 pingpongistów. 
Po zako?czonej rywalizacji przy sto?ach, podsumowano wyniki wspó?zawodnictwa w poszczególnych kategoriach wiekowych.
Poni?ej przedstawiamy zwyci?zców IV turnieju:

KATEGORIA: KOBIETY (OPEN)
1. Koryzna Roksana  – 20pkt
2. Koryzna Klaudia – 17pkt
3. Skorupska Weronoka – 15pkt
KATEGORIA: m??czy?ni 14 - 30 lat
1. Dziwosz Jakub – 20pkt
2. Dybka Bartosz – 17pkt
3. Stojanowski Daniel – 15pkt
KATEGORIA: m??czy?ni 31 - 54 lat
1. Hajkowicz Pawe? – 20pkt
2. Kostyszak Stanis?aw – 17pkt
3. Rogowski Miros?aw – 15pkt
KATEGORIA: m??czy?ni 55 lat i powy?ej
1. Cybulski Zbigniew – 20pkt
2. Walczak Zenon – 17pkt
3. Borkowiak Jerzy  – 15pkt
KLASYFIKACJA KO?COWA:
KATEGORIA: KOBIETY (OPEN)
1.Koryzna Klaudia  - 57pkt
2.Koryzna Roksana – 54pkt
3.Naumowicz Dorota – 49pkt 
KATEGORIA: m??czy?ni 14 - 30 lat
1.Dziwosz Jakub – 40pkt
2.Dybka Bartosz – 37pkt
3.Stojanowski Daniel – 32pkt
KATEGORIA: m??czy?ni 31 - 54 lat
1.Rogowski Miros?aw – 57pkt
2.Hajkowicz Pawe? – 54pkt
3.Ciulkiewicz Miros?aw – 43pkt

KATEGORIA: m??czy?ni 55 lat i powy?ej
1.Cybulski Zbigniew – 60pkt
2.Walczak Zenon – 51pkt
3.Borkowiak Jerzy  – 45pkt

KATEGORIA: do 13 lat dziewcz?ta
1. Weronika Skorupska
2. Oliwia Parko?a
3. Adrianna Skorupska

KATEGORIA: do 13 lat ch?opcy
1. Bartosz Dybka
2. Mateusz Kowalski
3. Bartosz Parko?a

Zwyci?zcy w poszczególnych kategoriach otrzymali dyplomy i nagrody, które wr?czali: Ma?gorzata Gniewczy?ska – dyrektor Gminnego O?rodka Kultury oraz Robert Stolarski – wójt gminy Górzyca. 
Pami?tkowe statuetki i nagrody otrzymali:
Urba?ski Krzysztof – trener sekcji tenisa sto?owego
Grabowski Henryk – trener sekcji tenisa sto?owego
Wojtczak Robert – wspó?organizator zawodów

Do zobaczenia , za rok, w kolejnej edycji zawodów.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »