Dominika kilka razy na podium Ogólnopolskich Turniejów Klasyfikacyjnych!

Dominika Podhajecka wyst?pi?a z powodzeniem w kilku, najwy?szej rangi turniejach Polskiego Zwi?zku Tenisowego (PZT) Skrzatek. Niestety utalentowana lubuszanka w dalszym ci?gu musia?a walczy? nie tylko z rywalkami na korcie, ale równie? z n?kaj?cymi j? kontuzjami.
Udany wyst?p w Ogólnopolskim Turnieju Klasyfikacyjnym (OTK) w Szczecinie, gdzie przypomnijmy Dominika 2 razy stawa?a na podium (3 miejsce w singlu i 2 miejsce w deblu) przyp?aci?a niestety kontuzj? stopy, która wyeliminowa?a j? z presti?owego turnieju SUPERMASTERS PZT dla najlepszej ósemki w POLSCE do lat 11 (ranking PZT), a tym samym wykluczona zosta?a z walki o wyjazd na Dru?ynowe Mistrzostwa Europy (kole?anki Dominiki wywalczy?y br?zowy medal DME).

Przywo?ana kontuzja nie pozwoli?a równie? zawodniczce GKT Smecz Górzyca na przygotowanie si? do Halowych Mistrzostw Polski Skrzatek (do lat 12) w Sobocie k. Poznania. Mimo braku treningów i sparingów Dominika nie podda?a si?, a co wi?cej w grze pojedynczej zaj??a ?wietne miejsce 5-8 (najwy?sze spo?ród dziewczynek i ch?opców z woj. lubuskiego).
Na kolejnym Ogólnopolskim Turnieju Klasyfikacyjnym, tym razem w Z?otoryi Dominika w parze z Oliwi? J?drzejak (AZS Pozna?) zdoby?y srebrny medal w grze podwójnej.
Do swojej w?a?ciwej dyspozycji zawodniczka GKT Smecz Górzyca wraca?a podczas OTK Super Seria Skrzatów 12 by BABOLAT w ?l?skim Centrum Tenisa w Pszczynie. Na jednym z najpi?kniejszych obiektów w Polsce wyposa?onym w 4 korty kryte o nawierzchni renomowanej, australijskiej firmy Rebound Ace® (oficjalna nawierzchnia wielkoszlemowego turnieju Australian Open) Dominika prezentowa?a si? wy?mienicie. W pierwszej rundzie turnieju g?ównego (2 ranga PZT) Dominika odda?a tylko jednego gema uczestniczce kwalifikacji Natalii Kostce (Beskidy Ustro? - 6:0, 6:1). W drugiej rundzie lubuszanka pewnie pokona?a Aleksandr? Fr?tczak (BAT Bydgoszcz - 6:3, 6:3). W ?wier?finale tych presti?owych zawodów Dominika spotka?a si? z czo?ow? tenisistk? Polski do lat 12, swoj? partnerk? deblow? Martyn? Mackiewicz (KT GAT Gda?sk). Od pocz?tku spotkania Dominika gra?a bardzo dobrze, mia?a inicjatyw?, atakowa?a i wyra?nie prowadzi?a. Niestety pod koniec pierwszego seta, którego uda?o si? jeszcze wyra?nie wygra? (6:2) naszej reprezentantce zacz?? dokucza? silny ból prawego nadgarstka, który nie pozwoli? mimo wzi?tej przerwy medycznej na doko?czenie dzie?a i pokonanie swojej rywalki. Mimo bólu Dominika dogra?a ten mecz do ko?ca, próbuj?c podj?? walk? (na tyle ile mog?a w takiej sytuacji) w super tie breaku. Ostatecznie mecz zako?czy? si? wynikiem 6:2, 2:6, 5:10. Z powodu tej kontuzji Dominika i Martyna musia?y zadowoli? si? 3-im miejscem w grze podwójnej, oddaj?c bez gry mecz pó?fina?owy. 
Tydzie? pó?niej, ze wzgl?du na zaci?t? rywalizacj? kadrowiczek Polski, po konsultacjach z lekarzem sportowym i fizjoterapeutami zdecydowano si? na wyst?p Dominiki w Ogólnopolskim Turnieju Klasyfikacyjnym w Bielsku Bia?ej. Ze wzgl?du na wysokie rozstawienie zawodniczka GKT Smecz Górzyca mia?a woln? pierwsz? rund?. W drugiej na drodze naszej reprezentantki stan??a b?d?ca w wysokiej formie Maja Nieradzik (KS Mostostal Zabrze). Dominika pokona?a swoj? rywalk?  w dwóch setach 6:3, 7:6(4). W ?wier?finale na lubuszank? czeka?a rozstawiona z nr 5 Jagna Ma?kowska (AZS Pozna?). Dominika pokona?a (kolejny raz) w dwóch setach, obecnie 12 rakiet? kraju 7:6(6), 6:3. W pó?finale zawodów na drodze naszej reprezentantki stan??a niedawna podwójna zwyci??czyni OTK w Z?otoryi, zawodniczka TS IDEA SPORT Toru? Marta Nadajewska, rozstawiona w zawodach z nr 3. Niestety w tym spotkaniu powtórzy?a si? sytuacja z Pszczyny. ?wietnie graj?ca Dominika pewnie obj??a prowadzenie i dyktowa?a warunki spotkania. Kolejny raz wydawa?o si? i? zawodniczka GKT Smecz Górzyca pewnie zmierza do fina?u zawodów, niestety przy stanie 5:2 odnowi?a si? kontuzja nadgarstka. Ambitna zawodniczka, nie pos?ucha?a swojego trenera, nie podda?a meczu, nie wzi??a przerwy medycznej i ze ?zami kontynuowa?a spotkanie. Rezygnuj?c z ataków minimalizowa?a skutki kontuzji, lecz przegrywa?a gem po gemie do stanu 5:7, 0:4. W tym momencie mimo walki z bólem Dominika doprowadzi?a do stanu 4:4 w drugim secie. Niestety w tym momencie sama ju? wiedzia?a, ?e wi?cej nie da rady ugra? i mecz zako?czy? si? wynikiem 5:7, 4:6 i 3-im miejscem w turnieju. Za swoj? heroiczn? walk? podopieczna trenera Daniela Podhajeckiego i Roberta Godlewskiego dosta?a du?e brawa, a gratulacje za swoj? postaw? odbiera?a jeszcze nast?pnego dnia. 
W grze podwójnej Dominika w parze z Antonin? Czajk? (PT Olimpia Pozna?) zdoby?y srebrny medal. W ?wier?finale OTK w Bielsku Bia?ej „nasze” zawodniczki pokona?y po meczu stoj?cym na bardzo wysokim poziomie 7-6(5), 6:3 Pol? Kasprzak (KS Górnik Bytom) i Maj? Nieradzik (KS Mostostal Zabrze), a w pó?finale 7:5, 6:2 rozstawione z nr drugim Antonin? Heli?sk? (SAT Szczecin) i Dominik? Sawick? (NST mazowieckie). W finale nasze zawodniczki uleg?y 5:7, 2:6 turniejowej jedynce Marcie Nadajewskiej (TS IDEA SPORT Toru?) i Jagnie Ma?kowskiej (AZS Pozna?).
Ze wzgl?dów na problemy z nadgarstkiem Dominik? czeka przerwa w startach prawdopodobnie do Mistrzostw Województwa Skrzatek w Zielonej Górze.
 
 
 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »