Nagroda dla Gminnego O?rodka Kultury w Górzycy
W ramach Ogólnopolskiego Programu „Pi?karski Laur” , Gminny O?rodek Kultury w Górzycy otrzyma? wyró?nienie Partner Roku 2017 w kategorii: Organizator, natomiast dyrektor pani Ma?gorzata Gniewczy?ska zosta?a uhonorowana tytu?em „Przyjaciel Programu”, uroczyste wr?czenie statuetek odby?o si? na Gali Pi?karskiego Lauru w dn. 10.02.2018r. w Kostrzynie nad Odr?.
Wszystkich mi?o?ników pi?ki no?nej oraz dobrej zabawy ju? dzisiaj serdecznie zapraszamy na kolejny turniej w ramach Ogólnopolskiego Programu „Pi?karski Laur” – Torneo Lubuskie, który zaplanowano dn.18.08.br. na stadionie Kompleksu Sportowo – Rehabilitacyjnego w Górzycy. W tym roku b?dzie on po??czony z du?ym festynem dla dzieci.
Serdecznie zapraszamy!

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »