Dzie? babci i dziadka ! :)
„By? taki dzie?, gdy wnukowie i wnuczki,
Spotkali si?, by pozna? magiczne dziadków sztuczki.
W sekrecie, bez strachu,
Patrzyli przez lornetki, le??c na dachu.
Chcieli jak najszybciej przekona? si? sami,
Czy babcia i dziadek s? czarodziejami.”

Tym dniem by? 25 stycze? 2018 r. W?a?nie wtedy dzieci z Pracowni Edukacji Kulturalnej zaprosi?y swoje babcie i swoich dziadków aby w szczególny sposób uczci? dzie? babci i dziadka. Dzieci przygotowa?y szereg niespodzianek. Zaprezentowany program artystyczny pt. „Czy babcia i dziadek s? czarodziejami ?”, da? wiele rado?ci oraz wzrusze? zaproszonym go?ciom. Szczególnie wyst?p „Babuszek” rozbawi? publiczno?? Po zako?czeniu cz??ci artystycznej przedszkolaki obdarowa?y swoich bliskich w?asnor?cznie ozdobionymi laurkami oraz prezentami. 
Ten dzie? zostanie d?ugo w naszej pami?ci mamy nadziej?, ?e równie? babcie i dziadkowie b?d? go mi?o wspomina?.

Przygotowa?a: Katarzyna Dubec-Sadowska

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »